Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezete                 Budapest - 1027 Bem rkp. 47. – Hungary Telefon: +361 458-1274 Fax: +361 458-1106 e-mail: kmdsz@mfa.gov.hu

Dokumentum

Segélyezés

T Á J É K O Z T A T Ó
a szakszervezeti segély igényléséről


A szakszervezeti segély igénylésének módja az alábbi:

1. Ki kell tölteni a segélykérő lapot (csatolva). Temetési segélynél a kérelmező nevére szóló eredeti temetési számlák (virágszámla nem), míg szülési, illetve házasságkötési segélynél az anyakönyvi kivonat másolatban csatolandók.

Ahhoz, hogy a Bizottság tagjai a kérelmekről kellő körültekintéssel, a megfelelő információk birtokában tudjanak dönteni, szociális segély igénylésénél szükséges az alábbi dokumentumok becsatolása:

- aktuális bankszámla-kivonat a kérelmező (esetleg házastársa) anyagi helyzetéről,
- két hónapnál nem régebbi gyógyszerszámlák, igazolások,
- kórházi zárójelentés; egyéb, a kérelem indokoltságát alátámasztó dokumentum (közüzemi számlák stb.).
A segélyek folyósítása rendszerint átutalással történik, ezért kérjük, hogy a segélykérő lapon a bankszámlaszámot is szíveskedjenek feltüntetni. Ennek hiányában a megítélt segélyeket a kérelmező postai címére továbbítjuk. 

2. Kérjük, hogy a segélyt kérelmezők a segélykérő lapot kitöltve, aláírva, a szükséges okmányok becsatolásával szíveskedjenek szervezeti egységük KMDSZ választmányi tagjának véleményezésével elláttatni, majd KMDSZ-tagságuk igazolása végett Pusztaházi István úrnak a szakszervezeti irodában (D ép. 1. em. 131-es szoba) leadni. Nyugdíjas tagjaink a kérelmeiket szíveskedjenek a Nyugdíjas Bizottság irodájába (D ép. fsz. 38-as szoba) Becka Ferencné asszonyhoz eljuttatni.
4. A Segélyezési Bizottság havonta (általában minden hónap 2. szerdáján) ülésezik. Kérjük, hogy a kérvényeket az ülést megelőző hét végéig adják le. 

5. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a szociális segélyre leginkább rászorulók egy része nem folyamodik segítségért. Ezért kérjük, ha valaki a környezetében találkozik olyan rászorult szakszervezeti tag kollégával, akinek saját, vagy vele élő családtagjai körülményeiben kedvezőtlen változás történt, illetve nehezen él meg fizetéséből/nyugdíjából, arról szíveskedjék a Segélyezési Bizottság tagjait tájékoztatni.

logo2018 AYCM01

SZHA LOGO 220