2023-ban is márciusban kezdődik a külföldön élő nyugdíjasok éves adategyeztetése

2023-ban is márciusban kezdődik a külföldön élő nyugdíjasok éves adategyeztetése

Az egyeztetés ma már kétféle módon lehetséges: vagy közvetlenül az ellátásban részesülő megkeresésével, vagy a külföldi társadalombiztosítási intézmény részvételével.

Ismeretes, hogy minden év márciusában kerül sor a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtási rendelete, a 168/1997. (X.6) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 76.§-ában előírtak szerint az évenkénti adategyeztetési eljárás lefolytatására a külföldön élő vagy tartózkodó nyugdíjasokkal.

Az egyeztetés ma már kétféle módon lehetséges.

Adategyeztetés közvetlenül az ellátásban részesülő megkeresésével

A nyugellátást folyósító szerv, a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága az érintett nyugdíjasok részére adategyeztetési nyomtatványt küld, melyet kitöltve, aláírva kell visszaküldeni a folyósító szerv részére egy hónapon belül,

Fontos érvényességi követelmény, hogy a jogosult saját kezű aláírását hitelesíttetni kell bíróság, közjegyző, nyugdíjbiztosítási szerv, más külföldi hatóság, nyugdíjpénztár, pénzforgalmi szolgáltató, vagy Magyarország külképviseleti szerve által.

Ha a nyugellátásban részesülő személy egészségi állapota, vagy szociális helyzete miatt egészségügyi intézményben, vagy szociális intézményben tartózkodik, vagy ilyen intézménytől ellátásban részesül, az intézmény vezetője vagy annak orvosa hitelesítése is elfogadható.

Az adategyeztetés a TnyR. 76.§ (3) bekezdésében szabályozottak szerint elektronikus ügyintézés keretében, elektronikus űrlapon is elvégezhető. Ez esetben a papír alapú adategyeztetést csak három évente kell elvégezni.

Tanácsos nagy gondosságot fordítani az adategyeztetés határidőben történő, pontos teljesítésére, mert ha a visszaküldendő adatlap az előírt egy hónapon belül nem érkezik vissza, vagy nem megfelelően került kitöltésre, esetleg elmaradt az aláírás hitelesítése, amely miatt a jogosultság fennállása nem állapítható meg, az ellátás folyósítása szüneteltetésre kerül.

Természetesen a ki nem fizetett összeg nem vész el, a jogosultság későbbi igazolása esetén az ellátás legfeljebb öt évre visszamenőleg kiutalásra kerül.

Adategyeztetés a külföldi társadalombiztosítási szerv részvételével

  1. óta megkezdődött az az adategyeztetési folyamat, amely abban az esetben, ha ennek feltételei fennállnak, az érintett társadalombiztosítási igazgatási szervek bevonásával végzi az éves adategyeztetést, a nyugdíjban részesülők közvetlen részvétele nélkül. Ez az eljárás a TnyR. 76.§ (1) bekezdés a) pontjaszerint EGT–állam, vagy Magyarországgal szociális biztonsági, szociálpolitikai egyezményt kötött állam és a magyar nyugdíjfolyósító szerv között kerül megvalósításra, jelenleg már két ország: Németország és Ausztrália vonatkozásában.

Ez az eljárás megkönnyíti az ellátásban részesülők helyzetét, mivel nem kell az egyeztető nyomtatvánnyal kapcsolatos fenti teendőket elvégezniük.

Fontos tudni azonban, hogy azokat a változásokat, amelyeket a nyugellátásban részesülőknek az ellátás folyósításához kell bejelenteni a folyósító szervhez (például névváltozás, vagy a folyószámla szám változása) továbbra is közvetlenül az érintett személynek kell jeleznie.

Végül tekintsük át a nemzetközi vonatkozású nyugdíjfolyósítással kapcsolatos tudnivalókat.

A belföldi folyósítási lehetőségektől több ponton eltér a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére történő nyugdíjfolyósítás.

Belföldi meghatalmazott esetén a külföldön élő vagy tartózkodó személy nyugellátását kérelmére belföldi meghatalmazottja részére postai kézbesítés útján, vagy magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára kell folyóstani.

A folyósítás mindkét esetben utalási költségtől mentes.

Választható a jogosult magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára való folyósítás is. A folyósítás ez esetben is utalási költségtől mentes.

További lehetőség az EGT állam területén élők részére valamely EGT államban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő nyugdíjfolyósítás kérése. A folyósítás ez esetben is utalási költségtől mentes.

Úgynevezett egyezményes állam (azaz Magyarországgal szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött ország) területén élők kérhetik az egyezményes államban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő nyugdíjfolyósítást. Az utalás ez esetben költségviseléssel érintett.

A külföldön élő nyugellátásra jogosultak részére nincs lehetőség közvetlen postai úton történő nyugdíjkifizetésre.

A nemzetközi vonatkozású nyugdíjaknál gyakran előforduló eset, hogy az érintett személy Magyarországon a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időnek csak egy részét szerezte meg, a nyugellátás a magyar és külföldi szolgálati idők összeszámításával kerül megállapításra, időarányos számítással, Magyarország által az összes szolgálati időn belüli magyar szolgálati idő arányában történő nyugdíj rész fizetésével.

Rövid magyar jogosultsági idő esetén nem ritka, hogy a magyar nyugdíjrész kis összegű, különösen, ha a folyósításhoz kapcsolódó számlavezetési, kezelési költségekhez viszonyítjuk.

Ennek a problémának a kezelését szolgálja az a lehetőség, mely szerint a külföldön élő jogosultak (akár EGT, akár egyezményes, akár bármely más külföldi államban élnek), kérhetik a Magyarországon érvényes öregségi nyugdíjminimum összegét meg nem haladó havi ellátásuk (28.500 Ft) negyedévente, félévente, vagy évente történő folyósítását a belföldön egyébként szokásos havonkénti utalás helyett.

Ebben az esetben azonban a nyugdíjkifizetés utólag történik (pl. negyedéves utalásnál a január 1 – március 31-ig esedékes ellátás márciusban kerül kifizetésre, éves utalásnál a január 1 – december 31. közötti időszakra decemberben történik a kiutalás).

Magyarországi pénzintézeti számlára történő utalás, illetve postai kézbesítéssel történő kifizetés kizárólag forintban teljesíthető.

Külföldre, EGT állam, illetve egyezményes állam területén vezetett pénzintézeti számlára utalásnál a Magyar Nemzeti Bank által forgalmazott devizanemekben kérhető az utalás, feltéve, hogy az adott devizafajtát a kért ország pénzintézete fogadni tudja.

Forrás: ado.hu

Üzenjen nekünk

Close