Az Európa Jövőjéért Konferencia május 5/6-i plenáris ülés és a záróünnepség áttekintése

Az Európa Jövőjéért Konferencia május 5/6-i plenáris ülés és a záróünnepség áttekintése

Dr. Mayer Lajos, a FERPA (Fédération européenne des retraités et des personnes âgées) elnökének beszámolóját közöljük az Európa Jövőjéért Konferencia legutóbbi fejleményeiről.

Összeállította: Dr. Mayer Lajos

Az Európa Jövőjéért Konferencia

május 5/6-i plenáris ülés és a záróünnepség áttekintése

 

A május 9-i strasbourgi záróünnepségen Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke, a Tanács elnöksége nevében Emmanuel Macron elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke átvette a zárójelentést (Final Report) a konferencia eredményéről.

R. Metsola parlamenti elnök beszédében arról beszélt, hogy valóságos szakadék tátong aközött, amit az emberek elvárnak, és amit az Európai Unió nyújtani tud, különösen az egészségügy, az energia és a biztonság területén. Azt is hangsúlyozta, hogy Európa jövője Ukrajna jövőjéhez kötődik.

 

Von der Leyen, a Bizottság elnöke azt mondta, hogy az elképzelhetetlen visszatért Európába. Oroszország kirívó agressziója a térképek újra rajzolására és történelmünk legtragikusabb részeinek újraírására emlékeztetett bennünket, arra a veszélyre, ha elveszítjük múltunk és jövőnk feletti uralmunkat. Európa víziója, amely a legfontosabbat teljesíti, és segít a mindennapi élet jobbá tételét olyan napi prioritások tekintetében, mint a tiszta levegő és az elfogyasztott ételt, a gyermekeink oktatását és az általunk biztosított otthonokat. Olyan Európát akarunk, amely erősebben képes aktiválni és fenntartani értékeit és a jogállamiságot, olyan Európát, amely képes az önellátásra az energiától az élelmiszerig, a nyersanyagoktól a gyógyszerekig, a digitális chipektől a zöld technológiákig. Olyan Európában akarunk élni, amely egyedülálló szociális védelmet biztosít, és ezt megtehetjük hatalmunkban lévő lehetőségekkel még a Covid-járvány vagy az ukrajnai háború közepette is. Az EU Európában, sőt Afrikában is biztosított oltóanyagokat a polgárok számára, vagy a NextGenerationEU, amely hatékonyan segítette a gazdaságokat a világjárvány legrosszabb hatásait követően.

Az Unió ambiciózus és jogilag kötelező érvényű utat tűzött ki az éghajlat semlegesség felé, vagy a digitális világ szabályainak megalkotásával támogatjuk a kisvállalkozásokat, hogy ne bocsássák el alkalmazottaikat a járvány idején. Ez tehát azt jelenti, hogy fel kell gyorsítani a tárgyalásokat a Fit for 55 csomagról, hogy fellendíthessük a megújuló energiák kitermelését, hogy energiát takaríthassunk meg, és végre megszabaduljunk a fosszilis tüzelőanyagoktól. Szeretnénk elérni, hogy a minimálbérről szóló javaslatunk mindenki számára törvény legyen. Előrejelzések szerint az EU a következő hetekben-hónapokban olyan javaslatokat fog előterjeszteni, mint például a természet helyreállítása, a csomagolásból származó hulladék csökkentése, vagy a kényszermunkával készült termékek európai piacra kerülésének tilalma. Azonban tovább kell lépni, mert például az egyhangú szavazás egyes kulcsfontosságú területeken akadályozza a gyors fellépést, ha az EU gyorsabban akarna haladni.

Hangsúlyozta, hogy javítani kell a demokráciánk működését. Az Európa Jövője Konferenciája megmondta nekünk, hogy a polgárok hogyan szeretnék elérni ezt az Európát, akár a Szerződések keretei között, akár a Szerződések módosításával. A demokrácia nem ér véget választásokkal, konferenciákkal vagy kongresszusokkal. Folyamatosan dolgozni kell rajta, legyen szó akár a biodiverzitásról Várnában, a nemi erőszakról Lisszabonban, vagy a demokráciáról és a szubszidiaritásról Budapesten. Azt mondta, hogy szívében és gondolataiban Kijev és Harkov, Odessza és Mariupol lakossága van. Érdekes módon megemlítette, hogy videokonferenciát folytatott Zelenszkij elnökkel, aki átadta a Bizottság által a csatlakozási folyamatra vonatkozó kérdőívére adott válaszokat. Végül Ursula Von der Leyen egy egészen különleges üzenetet adott az ukrán embereknek, mondván: „Európa jövője a ti jövőtök is”.

Beszédét ezzel a felkiáltással fejezte be: Slava Ukraini! Éljen Európa!

Macron elnök beszédében elmondta, hogy az elmúlt években együttesen válságokon mentünk keresztül, és Európa megváltozott, de a fejlődést folytatni kell, és biztosítani kell, hogy az EU megfeleljen polgárai elvárásainak. Az Európa jövőjéről szóló konferencia egyedülálló gyakorlat kontinensünkön. A következtetés igen gazdag javaslat forrás, ahogy Ursula von der Leyen elnök mondta: "Demokrácia, béke, egyéni és gazdasági szabadság. Lehetséges egy új, hatékonyabb és demokratikusabb Európa megteremtése".

Egy szuverén és cselekvőképes Európa, ahogy a polgárok egyértelműen elvárják. Valóban nincs vesztegetni való idő. Tiszteletben kell tartanunk a konferencia eredményét, és a lehető leghamarabb végre kell hajtanunk a következtetéseit. „A három uniós intézmény most megvizsgálja, hogyan lehet hatékonyan nyomon követni ezeket a javaslatokat a Szerződésekkel összhangban”.

2022 őszén a polgárok tájékoztatása érdekében egy felülvizsgálati eseményre kerül sor. A plenáris ülés következtetéseit a május 5/6-i Európa Jövőjéért Konferencia (COFOE) plenáris ülésen fogadták el a zárójelentés módosítása nélkül, ami nagyon fontos, mivel befoglalta az ETUC legtöbb prioritását és tartalmaz néhány FERPA javaslatot is, amit az európai idősek és nyugdíjasok javára kezdeményezett. Az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el a konferencia nyomon követéséről is, amelyben hangsúlyozta, hogy foglalkozni kell a COFOE-javaslatokkal és konferenciát kell összehívni a Szerződés 48. cikkében előírt, az Európai Unió Szerződés felülvizsgálatára irányuló eljárás aktiválásával. Az állásfoglalás tartalmazza az Európai Parlament jogalkotási kezdeményezési jogának és a Tanácsban az egyhangúság eltörlésének javaslati felhívását, valamint a fenntartható, inkluzív növekedési modell felé való elmozdulás szükségességét a Szociális Jogok Európai Pillérének és a Társadalmi Előrehaladás Protokolljában foglaltak (Social Progress Protocol) a teljes körű végrehajtásával, amely az ETUC egyik fő törekvése volt.

A COFOE plenáris ülésének következtetései számunkra, a FERPA számára nagyon fontos ajánlásokat tartalmaznak az igazságos és tisztességes átmenet biztosításához, különösen a kiszolgáltatott polgárok támogatásához, akiknek a legnagyobb kihívásokkal kell szembenézniük a klímasemlegességre való átállás során, és akik már most is szenvednek az energiafüggőség miatt a növekvő energiaáraktól. Hasonlóképpen, az egészségügyi rendszerekbe történő befektetés biztosítja, hogy az egészségügyi szolgáltatók tiszteletben tartsák a szolgáltatások teljes körű hozzáférhetősége, megfizethetősége és minősége elvét, miközben határozott ajánlásokat tesznek a tagállamoknak a hatékony, hozzáférhető, megfizethető, jó minőségű és válságoknak ellenálló egészségügyi rendszerekbe való beruházásra.

Hasonlóan figyelemre méltó az a felhívás, hogy uniós szintű egészségügyi minimumszabályokat állapítsanak meg, amelyek kiterjednek a megelőzésre és az elérhetőségre, valamint az ellátásnak a rászorulókhoz való közelsége szükségességére is és támogassák e normák elérését. A következtetések az egyenlőtlenségek csökkentését, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet és a szegénység leküzdését ajánlják, felismerve egy átfogó szegénység ellenes stratégia bevezetésének szükségességét, amely a megerősített gyermek- és ifjúsági garancia mellett a minimálbér bevezetését is magában foglalja a   minimáljövedelem-rendszerek és a tisztességes szociális lakhatás uniós keretrendszerével együtt.

Biztosítani kell a szociális jogok európai pillérének teljes körű végrehajtását, nemzeti, regionális és helyi szinten a „szociális védelem és befogadás” területén a megfelelő hatáskörökre tekintettel, a szubszidiaritás és arányosság elvét, valamint a Társadalmi Előrehaladás Protokolljának beemelését a Szerződésekbe. Mindezek a javaslatok egybeesnek a FERPA javaslataival és követeléseivel. Különösen fontos szempont, hogy a 15. cikk (7) egybeesik a FERPA azon követelésével, hogy a nyugdíjminimum bevezetésével megelőzzék az időskori szegénységet. Az ilyen minimum szinteknek figyelembe kell venni az adott tagország életszínvonalát. A 15 (8) bekezdés előírja az idősek megfelelő szociális és egészségügyi ellátásának biztosítását mind a közösségi, mind a bentlakásos ellátásban. Hasonlóképpen az intézkedéseknek figyelembe kell venni mind a gondozókat, mind a gondozottakat segítő javaslatokat. Az is javaslat, hogy tegyenek meg mindent EU-szerte az életkörülmények harmonizálására és az EU polgárok-gazdasági életminőségének javítására. Az ETUC javaslatát a 41. cikk (4) bekezdése ismeri el: „A munkakörülmények felfelé irányuló konvergenciájának előmozdítása” címmel, amely harmonikusan az EU-ban a munkakörülmények közötti egyenlőtlenségek leküzdése, valamint a hatékony munkaerő-migrációs politika és a munkavállalói jogok biztosítása érdekében készült. Ebben az összefüggésben a szakszervezetek szerepének megerősítése nemzeti és transznacionális szinten, a munkaadói szervezetekkel együttműködve is szerepel a jelentésben. A hagyományos makrogazdasági mutatókat kiegészítik annak érdekében, hogy megfeleljenek az olyan európai prioritásoknak, mint az európai zöld megállapodás vagy a Szociális Jogok Európai Pillére, és jobban tükrözzék az ökológiai és digitális átmeneteket és az emberek jólétének figyelembevételét. A zárójelentés rámutat „az Ukrajna elleni háború társadalmi és gazdasági hatásainak szükségleteire, valamint az EU gazdasági kormányzása és az új geopolitikai kontextus, valamint az EU költségvetésének új saját források révén történő megerősítése közötti kapcsolatra”. A javaslatok azt mutatják, hogy el kell mozdítani az adózást a polgárok és a kkv-k felől és célba kell venni az adó elkerülőket, a nagy szennyezőket és a digitális óriások megadóztatását. Egyszer a FERPA VB napirendjén is szerepelt, hogy az ETUC foglalkozzon az adókkal is. Szerencsés hasonlóság!

A jelentés sokszor hivatkozik a Szociális Jogok Európai Pillérének végrehajtására, amelyet integrálni kell a gazdaságirányítási keretbe és az európai szemeszter folyamatába. Az EU támogathatná és kiegészíthetné a tagállamok politikáit többek között azáltal, hogy javaslatot tesz a minimumjövedelem közös keretére annak biztosítására, hogy senki ne maradjon le. Ezeket az intézkedéseket a Szociális Jogok Európai Pillérének és cselekvési tervének teljes körű végrehajtása keretében kell megtenni. Érdekes volt az is, hogy a francia elnök szerint az európai szerződések reformja magától értetődő. Jóváhagyta az Európai Parlament azon javaslatát, hívjanak össze egy Konventet, hogy előre meghatározzák egy ilyen kezdeményezés végső célját; az EU Tanácsában a „jelentősebb közpolitikák” egyhangú szavazatok előírásának megszüntetését, az EU céljainak tisztázását, mint a növekedést, a teljes foglalkoztatás, éghajlatváltozás, társadalmi igazságosság, a demokratikus ellenőrzés megerősítését és az Európai Parlament kezdeményezési jogát.

Macron elnök amellett szólt, hogy bizonyos szakpolitikai területeken „megerősített együttműködésen” keresztül tovább kell integrálódni, ahogyan az euró létrehozása és a személyek szabad mozgását biztosító schengeni térség esetében is történt. Mint Macron mondta, a cél nem a kizárás, hanem a „hullámhatás” létrehozása. Az EU működésének alapjait meghatározó javaslatok végrehajtása nem lesz könnyű. Tizenhárom tagállam óva int az ilyen elhamarkodott reakciótól (köztük Bulgária, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovénia és Svédország) óva intettek a rohanástól, tovább akarják tanulmányozni az ilyen intézményi reformról szóló javaslatot, azzal érvelve, hogy a Szerződés módosítása soha nem volt a konferencia célja. Ebben a szakaszban nem zárnak ki semmilyen lehetőséget, de nem támogatják a megfontolatlan és idő előtti kísérleteket a Szerződés megváltoztatása felé irányuló folyamat elindítására.

A COFOE zárójelentésének közzétételét kétéves intenzív meghallgatás előzte meg, amelyre több platformon, bizottsági szinten és plenáris üléseken került sor. A FERPA javaslatait az ETUC delegációja továbbította, és a FERPA tagjai is támogatták azt a konferencia felhívásra adott válaszaikban. Ezek egy része szerencsére bekerült a végleges dokumentumba, ez nagy segítséget jelent majd további munkánkhoz, amit tagállamaink kormányaitól elvárunk, hogy javítsuk Európa időseinek és nyugdíjasainak életkörülményeit és növeljük jövedelmét, és csökkentsük a szegénység.

Összefoglalva, a COFOE magas szintű támogatást nyújtott a FERPA további tevékenységéhez is.

Budapest, 2022. május 16.

Üzenjen nekünk

Close