Érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés

Érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés

A Magyar Közlöny 2022. április 28-i 71. számában kihirdetésre került a 161/2022. (IV.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. július havi kiegészítő emeléséről.

A jogszabály 2022. július 1-jén lép hatályba, az emelt összegű ellátások és a januárig visszamenőleg járó összeg kifizetése július hónapban történik.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62.§-a szerint, ha a fogyasztói árak növekedésének tárgyévben várható mértéke legalább egy százalékponttal meghaladja a tervezett fogyasztói ár növekedésnek az éves januári nyugdíjemelésnél figyelembe vett mértékét, akkor november hónapban – január 1-jére visszamenőleges hatállyal – kiegészítő nyugdíjemelést kell végrehajtani.

2022-ben a kiegészítő emelés már július hónapban megtörténik, január 1-jére visszamenőleges hatállyal.

A kiegészítő emelés azokat illeti meg, akik jogosultak voltak a 2022. januári nyugdíj emelésre, mely 5 százalékos mértékű volt.

Emlékeztető: az éves januári nyugdíjemelésben azok részesülhetnek, akik az előző év legalább egy napján már nyugellátásban részesültek. A 2022-től nyugdíjba vonulók ebben az évben még nem, majd csak 2023-ban részesülnek az emelésben.

A 2022. júliusi kiegészítő nyugdíjemelés mértéke 3,9 százalék.

Ha a jogosult több nyugdíjemelésre jogosító nyugellátásban, vagy azzal egy tekintet alá eső ellátásban is részesül, a kiegészítő nyugdíjemelést ezen ellátásokra külön-külön kell kiszámítani.

Az özvegyi nyugdíj, illetve a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.

Nemzetközi vonatkozású nyugdíjaknál (szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés vagy szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított, a Kormányrendelet alapján emelendő ellátás esetén) a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt, illetve ellátást kell emelni.

A kiegészítő nyugdíjemelésre jogosultakon (saját jogú nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban, és a nyugellátásokkal egy tekintet alá eső ellátásokban részesülők) túl részesülnek a kiegészítő emelésben fenti Kormányrendeletben meghatározott más ellátások jogosultjai is.

A Kormányrendelet alapján emelendő, 2022. júliusra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben folyósítja a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága a 2022. évi folyósítási naptárban meghatározott időpontban. A folyószámlára utalással kért kifizetés esetén július 12-én jelenik meg a folyószámlán az emelt összegű ellátás.

2022. január-június hónapokra járó kiegészítő emelés összegét, valamint a tizenharmadik havi nyugdíjra vagy tizenharmadik havi ellátásra való jogosultság esetén az arra járó emelés összegét a júliusra járó ellátással egyidejűleg egy összegben, hivatalból kell folyósítani.

A Kormányrendelet rendelkezik néhány további ellátás emelendő összegéről is. Így például a rokkantsági járadék havi összege az eddigi 43.100 forintról 44.785 forintra emelkedik.

Forrás: ado.hu

Üzenjen nekünk

Close