Európai Parlamenti Választások

Európai Parlamenti Választások

Ezen a héten kerül sor az Európai Parlament tagjainak megválasztására az EU tagállamaiban. A szavazás egyes tagállamokban már csütörtökön megkezdődik, míg Magyarországon vasárnap bonyolíttatik le a választás. Az alábbiakban összefoglaltuk az Európai Parlamenttel kapcsolatos legfontosabb információkat.

Mi az Európai Parlament feladata?

Az Európai Parlament három fő feladatot lát el:

Jogalkotás

 • Uniós jogszabályokat fogad el az Európai Unió Tanácsával együtt, az Európai Bizottság által előterjesztett javaslatok alapján. (együttes jogalkotás)
 • Nemzetközi megállapodások elfogadásáról határoz.
 • Dönt az Európai Unió bővítéséről.
 • Ellenőrzi a Bizottság munkaprogramját, és jogszabályjavaslatok előterjesztésére kéri fel az intézményt.

Felügyelet

 • Demokratikus ellenőrzést gyakorol az összes uniós intézmény felett.
 • Megválasztja az Európai Bizottság elnökét, és jóváhagyja a biztosi testületet (vagyis az Európai Bizottság összetételét).
 • Mentesítést ad a Bizottságnak, azaz elfogadja a Bizottság zárszámadását az EU-költségvetés előző évi végrehajtásáról.
 • Kivizsgálja az uniós polgárok által benyújtott petíciókat, és egyéb vizsgálatokat indít.

Költségvetés

 • A Tanáccsal együtt kialakítja az uniós költségvetést.
 • Jóváhagyja az EU hosszú távra szóló költségvetését, az ún. többéves pénzügyi keretet.

Összetétel

Az egyes uniós tagállamok nagyjából a népességük arányában részesülnek az európai parlamenti mandátumokból, de a csökkenő (degresszív) arányosság elve szerint: egyik országnak sem lehet 6-nál kevesebb, illetve 96-nál több képviselője, a képviselők összlétszáma pedig nem haladhatja meg a 750 főt (az elnököt nem számítva). A képviselők politikai hovatartozásuk, nem pedig állampolgárság szerint alkotnak csoportokat (frakciókat).

A Parlamentet az elnök képviseli a többi uniós intézmény és a külvilág felé, és az elnök mondja ki az utolsó szót az uniós költségvetés jóváhagyása során.

Hogyan végzi munkáját a Parlament?

A Parlament munkája két fő szakaszra bontható:

 • Jogszabályok előkészítése – bizottságok:
  Az Európai Parlamenten belül húszbizottság és három albizottság működik. Mindegyikük egy adott szakpolitikai területtel foglalkozik. A bizottságok górcső alá veszik a jogszabályjavaslatokat, melyeket a képviselőcsoportok is megvitatnak. A képviselők és a képviselőcsoportok módosításokat terjeszthetnek elő, illetve a jogszabályjavaslat elutasítását is kezdeményezhetik.
 • Jogszabályjavaslatok elfogadása – plenáris ülések:
  Az összes európai parlamenti képviselő megjelenik az ülésteremben, hogy részt vegyen a jogszabályjavaslat és az előterjesztett módosítások sorsát eldöntő zárószavazáson. A plenáris üléseknek, melyek havonta négy napon át zajlanak, rendes körülmények között Strasbourg ad otthont, de néha további ülésekre is sor kerül Brüsszelben.

 

Üzenjen nekünk

Close