Így adózunk 2021-ben

Így adózunk 2021-ben

Jóval kedvezőbb lesz a kiva, szigorodik a kata, a NAV minden számlát látni fog és számos cégnek áfabevallás-tervezetet készít, egyszerűsödik az ekaer és még vonzóbb leesz a Szép-kártya. A pálinka-szabadságharc megnyerése nyomán adómentes lesz az otthoni magán- és bérfőzés.

Áfa: sok fontos változás jön

A legnagyobb horderejű változások az általános forgalmi adózásban, illetve az EKÁER-szabályokban lesznek.

Online számlaadat-szolgáltatás és áfa bevallási tervezet

Idén januártól – 3 hónap türelmi idő mellett – véglegesen kiterjesztik az online számlaadat-szolgáltatás rendszerét, immár a magánszemélyekre és a külföldiek felé kiállított számlákra is.

Júliustól pedig az adóhatóság a rendelkezésére álló számlainformációk alapján elkészíti majd a vállalkozások számára az áfa-bevallás tervezetét, amelyben megállapítják a fizetendő adót, valamint javaslatot tesznek az áthárított előzetesen felszámított áfa alapján a levonható adóra is. A tervezet adatait az adózónak kell majd szükség szerint módosítania. A tervezet csak annak kifejezett elfogadásával válik majd valódi bevallássá.

EKÁER

Január 1-től az EKÁER-szempontból kockázatosnak nem minősülő termékek esetében teljesen megszűnik majd a jelentési kötelezettség. A jövőben már csak a megadott érték vagy tömeghatárt meghaladó ún. „kockázatos termékek” tartoznak az EKÁER hatálya alá. Az EKÁER-kötelezettségek nem, illetve hibás vagy hiányos teljesítése esetén továbbra is az áru értékének 40%-ig terjedő mulasztási bírság lesz majd kiszabható.

Elektronikus kereskedelem

A július elsejétől hatályos főszabály szerint az uniós távértékesítéseknél a termék annak rendeltetési helye szerint adóztatandó. Az adminisztrációs terhek enyhítése érdekében azonban a meghatározott egységes 10.000 eurós értékhatárt meg nem haladó értékesítések esetén a teljesítés helye a letelepedés szerinti tagállam, bár az adózó értékhatár alatt is választhatja a főszabály szerinti adózást. Az értékhatár felett ugyanakkor a végső felhasználó letelepedése szerinti államának az áfakulcsát kell alkalmazni az értékesítésre.

További módosítás, hogy az uniós vámszabályokkal összehangoltan, a harmadik országból érkező 22 eurós értékhatárt meg nem haladó import küldemények áfamentessége megszűnik.

Behajthatatlan követelések

Januártól a behajthatatlan követeléshez kapcsolódó adóalap-csökkentési, visszaigénylési lehetőségek köre a magánszemélyekkel szemben fennálló követelésekkel bővül. Átmeneti rendelkezésként visszamenőlegesen 2015. december 31-ig lehetővé teszik az áfa visszaigénylést.

Munkaerő-kölcsönzés, építőipart érintő szabályok

A munkaerő-kölcsönzéshez kapcsolódó fordított áfa kivezetése mellett továbbra is fennmarad az építőipari tevékenységhez kapcsolódó munkaerő kölcsönzés fordított adózása minden építési-szerelési munka vonatkozásában.

Az újépítésű lakások értékesítésére vonatkozó 5%-os áfakulcsot 2021. január 1-től visszavezetik. A szabályozás 2022. 12. 31.-ig hatályos.

Vonzóbb lesz a kiva

A kisvállalati adó (kiva) mértéke 11%-ra csökken. Emellett, a törvényi változtatás kedvező feltételeket teremt a KIVA-alanyok körének bővítésére: mind a belépési, mind a kilépési értékhatár eltolása szélesebb alkalmazhatóságot teremt az adóalanyok számára. Közelebbről a kisvállalati adóalanyiság bevételi és mérlegfőösszegre vonatkozó értékhatára 3 milliárd forintra, míg a kilépési értékhatára 6 milliárd forintra emelkedik 2021-ben.

Szigorodik a kata

Idén jelentősen szigorodnak a kata szabályai: januártól 40%-os büntetőadót vezetnek be az olyan cégek számára, amelyek egy katás vállalkozástól egy évben több, mint 3 millió forint értékben rendelnek meg szolgáltatást vagy terméket. A plusz terhet nem a katás vállalkozónak, hanem a megrendelőnek kell megfizetnie, kivéve, ha külföldi – ez esetben ugyanis a kisadózó vállalkozást terheli a büntetőadó.

Szja: változik a személyi kedvezmény, vonzóbb a Szép-kártya

Személyi kedvezmény

Átalakul a súlyosan fogyatékos személyek részére járó személyi kedvezmény: a jelenleg a minimálbér 5%-ig igénybe vehető adókedvezmény jövőre az összevont adóalapot csökkentő kedvezményként vehető majd figyelembe a minimálbér harmadának a mértékéig.

Munkáltatói juttatások

Január elsejétől az állami alkalmazásban állók és a magánszférában dolgozók számára egyaránt 450.000 forintban egységesítik a rekreációs keretösszeget éves szinten. A speciális vészhelyzeti intézkedések azonban felülírják a SZÉP-kártya juttatások keretösszegeit és adózását. Eszerint a rekreációs keretösszeg 2020. évben, valamint 2021. január 1. és 2021. június 30. között 400.000.- illetve 800.000.- Ft-ra emelkedik, és az egyes zsebek értékhatárai is magasabbak, azaz a SZÉP-kártya szálláshely alszámlájára 400 ezer forint, a vendéglátás “zsebbe” 265 ezer forint, szabadidős felhasználásra 135 ezer forint utalható béren kívüli juttatásként. A szociális hozzájárulási adómentesség is fél évvel meghosszabbodik, azaz csupán 2021. június 30-át követően tér vissza a szociális hozzájárulási adó, ekkor is csak 15,5% mértékben.

Szintén a veszélyhelyzeti intézkedésekhez kapcsolódott az adómentesen adható járványügyi szűrővizsgálat bevezetése, a már adómentes védőoltás mellett.

Társasági adó

Telephely szabályok

Szigorodnak a telephelyekkel kapcsolatos szabályok is, amely alapján egy külföldi társaság Magyarországon végzett tevékenysége adóköteles lehet. A jövőben a Magyarországról nyújtott szolgáltatások telephelyet keletkeztetnek majd a külföldi vállalkozás számára, ha a magyar jelenlétet – akár fizikai dologhoz kötődő hely hiányában – csak a munkavállalók vagy természetes személyek általi szolgáltatásnyújtás jelenti, feltéve, hogy a szolgáltatás időtartama a 183 napot meghaladja. A kapcsolódó projekteket együtt kell vizsgálni.

Energiahatékonysági beruházások

A személygépkocsi és elektromos személygépkocsi vásárlásakor az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezményét 2021-től már nem lehet igénybe venni, kivéve nagy rakodóterű személygépkocsi esetében.

Gépjárműadó

Január 1-től a gépjárműadóhoz kapcsolódó adóhatósági feladatok az önkormányzatoktól átkerülnek az állami adóhatóság feladatkörébe.

Jövedéki adó: adómentes lesz a pálinkafőzés

A cigaretta, és valamennyi dohánytermék esetében jelentősen növekszik a jövedéki adó mértéke. Az emelésre két lépésben kerül sor 2021. január 1-én és április 1-én.

A pálinkára vonatkozó bér- és magánfőzés évi 86 liter párlat mennyiségig adómentes lesz 2021. január elsejétől.

Adózás rendje

A megbízható adózók számára emelkedik az azonnali adófizetési könnyítések értékhatára a korábbi 1,5 millió forintról, 3 millió forintra.

A magánszemélyek pedig 500 ezer forint helyett már 1 millió forintig vehetik majd igénybe a 12 havi automatikus részletfizetési lehetőséget. Ugyancsak a természetes személyeket illeti meg majd az a jog, hogy szja-bevallásukban 200 ezer forint helyett már 500 ezer forintig igényeljék az szja és szochó pótlékmentes részletfizetést. Erre ráadásul 6 helyett 12 hónapra lesz lehetőség.

Egyszerűsödik a hipa-bevallás

Jelentős könnyítések jönnek az iparűzési adóban. A 180 napnál rövidebb ideig tartó építési tevékenységet ugyanis jövőre már nem terheli az ideiglenes tevékenység utáni iparűzési adó, ami az öt százalékos újlakás-áfa mellett újabb lökést adhat a hazai építőiparnak.

Mintegy 94 ezer, több telephellyel bíró vállalkozásnak is könnyítést hoz 2021, hiszen nem kell minden érintett önkormányzathoz benyújtaniuk a helyi iparűzési adóbevallásukat, elegendő lesz egyetlenegyet beküldeni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.

Orbán Viktor miniszterelnök karácsony előtti bejelentése szerint a kis- és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók iparűzési adója január 1-jétől a felére csökken.

Illeték: ingyenes lesz számos ügyintézés

Egyes okmányok kiállítása kivételével 2021-től az elsőfokú közigazgatási eljárások illetékmentesek lesznek, amelynek köszönhetően évente másfélmillió államigazgatási ügy intézése válik ingyenessé.

A 2020-ban elfogadott változások szinte minden adótörvényt, a számviteli törvényt és vámigazgatási eljárásokat is módosítják, így a hatályos jogszabályok részletes tanulmányozása nélkülözhetetlen.

Cikkünk megírásakor érdemben merítettünk szakmai partnerünk, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központjának elemzéséből.

Forrás: ado.hu

Üzenjen nekünk

Close