Így adózunk 2022-ben

Így adózunk 2022-ben

Az idei év a munkáltatói adók és járulékok csökkentéséről lesz emlékezetes adózási szempontból. Áttekintjük a tavaly elfogadott, idén hatályba lépő adótörvény-módosításokat.Idén január elsejétől a minimálbér 200 000 forintra, a garantált bérminimum 260 ezer forintra emelkedett; a munkáltatói adócsökkentések a többletterheket kívánják kompenzálni.

Jelentősen csökkentek a járulékok

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. január 1-jétől 15,5 százalék helyett 13 százalék, és megszűnt a 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás – a munkáltatói terhek összesen 4 százalékponttal csökkennek. A szakirányú oktatást, duális képzést végző vállalkozások a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthetik megszokott kedvezményeiket. Az adócsökkentés nyomán módosulnak az szja összevont adóalapjának megállapítására vonatkozó szabályok is: ha a magánszemély kötelezett szochó-fizetésre, akkor a megállapított jövedelem 89 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni az eddigi 87 százalék után.

Csökkent a kisvállalati adó kulcsa, méghozzá 11-ről 10 százalékra, a kifizető által teljesítendő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) mértéke pedig 15,5-ről 13 százalékra. A fentiekkel összhangban 102 ezer forintról 108 ezer forintra nő a kisvállalkozók ellátási alapja; magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 170 ezerről 179 ezer forintra emelkedik az összeg.

Szintén a vállalkozások terheit csökkenti, hogy a kkv-k számára 2022-ben is fennmarad a helyi iparűzési adó mértékének egy százalékban történő maximálása. Ezen túl az önkormányzatok a 2020. december 2-án fennálló adómértékeket nem emelhetik, az akkor meglévő adókedvezmények, mentességek körét nem szűkíthetik, továbbá a települési önkormányzatok 2022. évre új helyi adót, települési adót nem vezethetnek be, nem alkalmazhatnak.

Szja: olcsóbb lesz az átalányadózás, jobban megéri kriptoeszközzel kereskedni, itt a 25 éven aluliak kedvezménye

Az átalányadózás könnyebb és olcsóbb lesz 2022-től, ez az adózási forma az éves minimálbér tízszereséig, kiskereskedelmi tevékenységnél ötvenszereséig választható majd. Az így adózó egyéni vállalkozásoknak az éves minimálbér feléig nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, továbbá az érintettek élhetnek a családi adókedvezmény lehetőségével is. Ezen túl rögzítették az átalányadóval adózó jövedelem megállapításához alkalmazható költséghányadokat: az egyéni vállalkozók alapesetben 40 százalék, a törvényben tételesen meghatározott tevékenységeket és ezeken túl kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozók 80 százalék, az adóév egészében kiskereskedelmi tevékenységből bevételt szerző egyéni vállalkozók 90 százalék, a mezőgazdasági őstermelők pedig szintén 90 százalék költséghányad levonásával állapíthatják meg jövedelmüket.

Másként adóznak 2022-ben a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelmek: adóterhük 30,5 százalékról 15 százalékra csökken. Az új szabályok alapján a kriptoeszköz értékesítéséből származó jövedelem már nem az összevont adóalap részét képezi, hanem külön adózó jövedelemnek minősül és szochó-mentes. Adóköteles ügylet csak akkor keletkezik, ha a kriptoeszköz kikerül a kriptovilágból, vagyis mindaddig, amíg kriptoeszköz kriptoeszközre cserélődik, az ügylet adómentes. A kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem megállapításának módja az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem meghatározásához hasonló logikára épül: jövedelem akkor keletkezik, ha az adóévben elért ügyleti nyereségek együttes összege meghaladja a tárgyévben realizált ügyleti veszteségek és költségek együttes összegét.

Idén életbe lépett a 25 év alatti fiatalok személyi jövedelemadó kedvezménye, vagyis, ha egy 25 év alatti munkavállaló havi bére a tárgyévet megelőző év júliusi bruttó átlagkereset alatt marad , akkor nem kell személyi jövedelemadót fizetnie. A kedvezmény azokra a hónapokra jár, amíg a fiatal be nem töltötte a 25 éves kort. Ha a fiatal jövedelme meghaladja az átlagkeresetet, akkor csak a különbözet után kell személyi jövedelemadót fizetnie.

Áfa: késik az adóbevallások kiajánlása, jobban ellenőrzik a határon átnyúló e-kereskedelmet

A határon átnyúló elektronikus kereskedelem dinamikus növekedése és a 2021. július1-jétől hatályba lépő, az elektronikus kereskedelemre vonatkozó új áfaszabályok szükségessé teszik egy új ellenőrzési eszköz bevezetését. Így a kormány 2022-től nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget telepít a pénzforgalmi szolgáltatókra az általuk teljesített, határon átnyúló fizetésekkel kapcsolatban: a nyilvántartásában szereplő adatokról a pénzforgalmi szolgáltatónak naptári negyedévenként elektronikus formában adatot kell szolgáltatni, amennyiben a határon átnyúló kifizetések összege eléri a meghatározott küszöbértéket. Adatszolgáltatásra főszabály szerint a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója kötelezett.

Késik az ÁFA bevallási tervezet kiajánlása. Immár nem csupán a vészhelyzet idejére, hanem véglegesen is hatályon kívül helyezi a jogszabály az adóhatóság általi áfabevallási tervezet kiajánlásával kapcsolatos előírásokat.

Egyes termékkörök esetében meghosszabbítják a fordított adózás alkalmazhatóságátAz uniós jog várható módosításával összefüggésben 2022. június 30-át követően is lehet majd fordított adózást alkalmazni egyes gabona-, illetve acélipari termékek értékesítése, illetve az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog (kibocsátási egység) átruházása esetén.

Csökken az energiaellátók és a tőzsdék adója

A gazdaság újraindítását segítendő, a kabinet bevezette a veszteségelhatárolás intézményét az energiaellátók jövedelemadójába, vagyis az érintett cégek a következő öt évben veszteségeiket levonhatják adózás előtt eredményükből.

Megszűnt a kockázati tőkealap-kezelők és a tőzsdék adókötelezettsége a pénzügyi szervezetek különadójában.

Egyértelmű lesz a késedelmi pótlék számítása

A késedelmi pótlék napi mértékét három tizedes jegy pontossággal, a további tizedeseket elhagyva kell megállapítania az adóhatóságnak. E kerekítési szabályok irányadók a késedelmi kamat számításánál is – úgy a NAV, mint az adózó késedelme esetén.

Tao: korlátok csoportos adóalanyiságnál

2022-től nem lehet csoportos társasági adóalany tagja nonprofit gazdasági társaság, szociális szövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet és iskolaszövetkezet. Ahol már van ilyen tag, ott a hatálybalépéskor folyamatban lévő adóév (naptári éves adózó esetén 2021) végéig maradhat csak tag ilyen entitás.

Adózás rendje: szigor a székhelyszolgáltatóknál

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény hatályos rendelkezései alapján székhelyszolgáltatási tevékenységet kizárólag a kijelölt felügyeleti szervhez bejelentkezett személyek folytathatnak. Ezen rendelkezéssel kapcsolatban módosul az Art. is.

Így székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése esetén az adóhatóság megvizsgálja, hogy a székhelyszolgáltató szerepel-e a székhelyszolgáltatók nyilvántartásában. Amennyiben adózó a felügyeleti szerv nyilvántartásában nem szereplő székhelyszolgáltatót jelent be, a NAV felhívja az adózót, hogy jelentsen be másik, megfelelő székhelyet, vagy vonja vissza a székhelyszolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentését. Amennyiben az adózó a felhívásnak nem tesz eleget, úgy adószámát törlik.

Integrálják az adórendszerbe a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére az adóévben alapítói vagy csatlakozói vagyonrendelés keretében, továbbá a közhasznú tevékenysége támogatására visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének 20 százaléka – alapítói vagy csatlakozói vagyonrendelés esetén 40 százaléka – csökkenti az adóalapot, legfeljebb az adózási előtti eredmény összegéig.

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány mentes a társasági adó alól az adóalapja olyan része után, amelyet céljainak, közfeladatának, közérdekű tevékenységének megvalósítását szolgáló tevékenysége révén szerzett bevétele – így különösen az alapító által rendelt, az alapítványhoz csatlakozók által juttatott, valamint az egyéb forrásból származó vagyon átvételéből, kezeléséből, hasznainak szedéséből származó bevétele – képvisel az összes bevételén belül – olvasható a törvény szövegében.

Egyéb változások

A legnagyobb élelmiszerüzletek kiskereskedelmi adója az árbevétel 2,5 százalékáról annak 2,7 százalékára nő 2022. február 1-jétől.

A veszélyhelyzet 2022. június 1-jéig történő meghosszabbításával továbbra is lehetőség lesz arra, hogy az otthon dolgozó munkavállaló havonta a minimálbér 10 százalékáig adómentesen költségtérítést kapjon.

Szintén újdonság, hogy a fiatalok Start-számlájára történő befizetések utáni állami támogatás összege a kétszeresére nő, és a a magasabb támogatás a jelenlegi évi 60 ezer forint megtakarítás helyett már évi 120 ezer forint megtakarításra ösztönözheti a családokat.

A tavaly elfogadott adócsomagok számos más jogszabályt is módosítottak, így a rendelkezések részletes tanulmányozása elengedhetetlennek tűnik.

Forrás: ado.hu

Üzenjen nekünk

Close