Kereseti korlát a korhatár előtti ellátás mellett

Kereseti korlát a korhatár előtti ellátás mellett

A korhatár előtti ellátások folyósítása mellett lehet keresőtevékenységet folytatni korlátozott összeghatárig. Ez a jövedelemhatár évente a minimálbér tizennyolcszorosa.2012. előtt többféle okból, többféle jogcímen volt lehetőség a nyugdíj korhatár betöltését megelőzően öregségi nyugdíjat igénybe venni (például hosszú szolgálati idő alapján előrehozott öregségi nyugdíjat, hivatásos szolgálati jogviszony alapján szolgálati nyugdíjat).

Ezek az ellátások a módosuló szabályokra tekintettel 2012. január 1-jétől korhatár előtti ellátásként kerültek tovább folyósításra az érintett személy nyugdíj korhatárának eléréséig. Változást jelentett az ellátásra jogosult személy helyzetében, hogy a korhatár előtti ellátás nem nyugdíj, a nyugdíjakra vonatkozó szabályok, például a saját jogú nyugdíj melletti keresőtevékenység járulékmentességének lehetősége nem alkalmazhatók a korhatár előtti ellátásnál.

Ez a helyzet az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésétől változik meg, amikortól az ellátás változatlan összegben öregségi nyugdíjként kerül továbbfolyósításra, jogosultja ettől az időponttól saját jogú nyugdíjasnak fog minősülni.

A korhatár előtti ellátások folyósítása mellett lehet keresőtevékenységet folytatni korlátozott összeghatárig. Ez a jövedelemhatár évente a minimálbér tizennyolcszoros összege.

A korhatár előtti ellátás mellett folytatott keresőtevékenységgel az érintett személy szolgálati időt szerez járulék fizetése alapján. Ez azért történhet meg, mivel a korhatár előtti ellátás nem nyugdíj, az ellátásban részesülő nem nyugdíjas, így szerezhet további szolgálati időt, szemben az öregségi nyugdíjban részesülő munkavállalókkal.

Ha a korhatár előtti ellátás folyósításának időtartama alatt dolgozva legalább 365 nap szolgálati időt szerez az ellátásban részesülő személy, öregségi nyugdíjkorhatárának betöltésétől, amely időponttól korhatár előtti ellátását már öregségi nyugdíjként kapja, kérheti öregségi nyugdíjának ismételt megállapítását.

Ezt a lehetőséget a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 18. §-a tartalmazza.

Az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítása a nyugdíjkorhatár betöltését követő hat hónapon belül kérhető.

Az ismételt megállapításhoz szükséges szolgálati idő 2012. január 1. és a nyugdíjkorhatár betöltését megelőző nap közötti időben szerezhető meg.

A kezdő időpont azért ez a nap, mert ettől az időponttól lépett hatályba a korhatár előtti ellátásokról szóló jogszabály, ettől a naptól történhetett legkorábban a korhatár előtti ellátás folyósítása.

Ha az ismételten megállapított öregségi nyugdíj összege magasabb, mint a korhatár betöltésétől öregségi nyugdíjként folyósított ellátás összege, a jövőben ez kerül folyósításra.

A korhatár előtti ellátásban részesülő személy halála esetén a hozzátartozói nyugellátások megállapítása során is alkalmazni kell a fentieket azzal, hogy ahol fenti rendelkezések öregségi nyugdíj korhatár betöltését említik, azon az elhunyt jogszerző halálát kell érteni.

Az ismételt megállapítás lehetőségét tartalmazó szabályok vonatkoznak a szolgálati járandóságban részesülőkre is.

2020. július 1-jétől a korhatár előtti ellátás mellett keresőtevékenységet folytatók változatlanul fizetik jövedelmük után az egyéni társadalombiztosítási járulékot, mert csak a saját jogú öregségi nyugdíj mellett dolgozók részesülnek járulékmentességben.

A járulékfizetés továbbra is szolgálati idő szerzését, a kereset az ellátás korhatár betöltésekor kérhető újraszámításánál figyelembe veendő keresetet jelent számukra.

Továbbra is alkalmazni kell a korhatár előtti ellátás mellett folytatott keresőtevékenységre vonatkozó kereseti korlátozás szabályt, mert a kereset társadalombiztosítási járulék alapjául szolgáló kereset.

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 2020. július 1-jétől hatályos 11.§-a beemelte ezt a szabályt a korhatár előtti ellátási törvénybe, mert a szüneteltetést tartalmazó megelőző jogszabályi rendelkezés, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/B §-a ettől az időponttól hatályát vesztette.

Ha kereseti korlát túllépésre kerül, a következő hónap első napjától év végéig, de legfeljebb az öregségi nyugdíj korhatár betöltéséig az ellátás folyósítása szüneteltetésre kerül. Ha a túllépés decemberben következik be, a decemberi ellátást vissza kell fizetni. Ezek a rendelkezések a szolgálati járandóság melletti keresőtevékenység esetén is alkalmazandóak.

Forrás: ado.hu

Üzenjen nekünk

Close