Kereseti korlát tb-ellátásoknál: van, ahol maradt, van ahol megszűnt

Kereseti korlát tb-ellátásoknál: van, ahol maradt, van ahol megszűnt

A társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások folyósítása melletti munkavégzés, keresőtevékenység egyes ellátásoknál nem korlátozott (például öregségi nyugdíj), más esetben összeghatárhoz kötött (például korhatár előtti ellátás), néhány esetben időkorláttal érintett (például nagyszülői gyes).

Ahol korlátozott az ellátás melletti kereseti lehetőség, a korlátozás túllépése esetén az ellátás folyósításának szüneteltetése történik meghatározott időtartamra, vagy az ellátás folyósításának megszüntetésére kerül sor.

Aki ezt szeretné elkerülni, nagyon kell figyelnie a rá vonatkozó rendelkezéseket, nehogy ellátásának folyósítása szüneteltetésre, esetleg megszüntetésre kerüljön.

Ahol 2021-ben is figyelni kell a kereseti korlátra – korhatár előtti ellátás

A korhatár előtti ellátások folyósítása mellett lehet keresőtevékenységet folytatni korlátozott összeghatárig. Ez az összeghatár évente a minimálbér tizennyolcszoros összege.

Minimálbérként a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabért kell figyelembe venni. (Lásd: 2011. évi CLXVII. törvény 11.§ (1) bekezdése)

Ez a keresőtevékenység nem csak a többlet jövedelem szerzése szempontjából lényeges, hanem a nyugdíj korhatár elérésekor is előnyt jelenthet.

A korhatár előtti ellátás mellett folytatott keresőtevékenységgel ugyanis az érintett személy szolgálati időt szerez járulék fizetése alapján. Ez azért történhet meg, mivel a korhatár előtti ellátás nem nyugdíj, az ellátásban részesülő nem nyugdíjas, így szerezhet további szolgálati időt, szemben az öregségi nyugdíjban részesülő munkavállalókkal.

Ha a korhatár előtti ellátás folyósításának időtartama alatt dolgozva legalább 365 nap szolgálati időt szerez az ellátásban részesülő személy, öregségi nyugdíjkorhatárának betöltésétől, amely időponttól korhatár előtti ellátását már öregségi nyugdíjként kapja, kérheti öregségi nyugdíjának ismételt megállapítását.

Ezt a lehetőséget a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 18. §-a tartalmazza.

Az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítása a nyugdíjkorhatár betöltését követő hat hónapon belül kérhető.

Az ismételt megállapításhoz szükséges szolgálati idő 2012. január 1. és a nyugdíjkorhatár betöltését megelőző nap közötti időben szerezhető meg.

Ha az ismételten megállapított öregségi nyugdíj összege magasabb, mint a korhatár betöltésétől öregségi nyugdíjként folyósított ellátás összege, a jövőben ez kerül folyósításra.

A korhatár előtti ellátásban részesülő személy halála esetén a hozzátartozói nyugellátások megállapítása során is alkalmazni kell a fentieket azzal, hogy ahol fenti rendelkezések öregségi nyugdíj korhatár betöltését említik, azon az elhunyt jogszerző halálát kell érteni.

Az ismételt megállapítás lehetőségét tartalmazó szabályok vonatkoznak a szolgálati járandóságban részesülőkre is.

2020. július 1-jétől a korhatár előtti ellátás mellett keresőtevékenységet folytatók változatlanul fizetik jövedelmük után az egyéni társadalombiztosítási járulékot, mert csak a saját jogú öregségi nyugdíj mellett dolgozók részesülnek járulékmentességben.

A járulékfizetés továbbra is szolgálati idő szerzését, a kereset az ellátás korhatár betöltésekor kérhető újraszámításánál figyelembe veendő keresetet jelent számukra.

Továbbra is alkalmazni kell a korhatár előtti ellátás mellett folytatott keresőtevékenységre vonatkozó kereseti korlátozás szabályt, mert a kereset társadalombiztosítási járulék alapjául szolgáló kereset.

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 2020. július 1-jétől hatályos 11.§-a beemelte ezt a szabályt a korhatár előtti ellátási törvénybe, mert a szüneteltetést tartalmazó megelőző jogszabályi rendelkezés, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/B §-a ettől az időponttól hatályát vesztette.

Ha kereseti korlát túllépésre kerül, a következő hónap első napjától év végéig, de legfeljebb az öregségi nyugdíj korhatár betöltéséig az ellátás folyósítása szüneteltetésre kerül. Ha a túllépés decemberben következik be, a decemberi ellátást vissza kell fizetni.

Ezek a rendelkezések a szolgálati járandóság melletti keresőtevékenység esetén is alkalmazandóak.

Megszűnő kereseti korlátozás – megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, a rehabilitációs ellátás és a rokkantsági ellátás folyósítása mellett folytatott keresőtevékenység nagyságrendjének nem csak az egészségi állapot szabott határt 2021. előtt, hanem a vonatkozó jogszabályi rendelkezés is.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény ( továbbiakban Mmtv.) 2020. december 31-ig hatályos 10.§ (2) bekezdés b) pontja, illetve 13.§ (2) bekezdés d) pontja szerint meg kell szüntetni a rehabilitációs ellátást, illetve a rokkantsági ellátást, ha az ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytat, és jövedelme három egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény foglalkoztatás bővítését célzó, a Gazdaságvédelmi Akciótervvel összhangban megvalósuló módosításáról szóló 2020. évi CLXXI. törvény 1.és 2.§-aival hatályon kívül helyezte az Mmtv. kereseti korlátozásról szóló 10.§ (2) bekezdés b) pontját és 13. § (2) bekezdés d) pontját 2021. január 1-jei hatállyal.

Így 2021. január 1-jétől mind a rehabilitációs ellátás, mind a rokkantsági ellátás folyósítása mellett korlátozás nélkül lehet keresőtevékenységet folytatni.

Forrás: ado.hu

 

Üzenjen nekünk

Close