Közelgő szja-határidők, részletfizetési lehetőségek

Közelgő szja-határidők, részletfizetési lehetőségek

A 2022. évi személyi jövedelemadó-bevallások benyújtásának, illetve az adóhatóság által elkészített tervezetek véglegesítésének, módosításának, avagy változtatás nélküli nyugtázásának határideje idén május 22. – Figyelmeztet az eheti NAV-Figyelő.

  1. Kevesebb mint egy hónap az SZJA-bevallások benyújtására

A 2022. évi személyi jövedelemadó-bevallások benyújtásának, illetve az adóhatóság által elkészített tervezetek véglegesítésének, módosításának, avagy változtatás nélküli nyugtázásának határideje idén május 22.

Fontos, hogy az egyéni vállalkozóknak, nem kifizetőtől (is) jövedelmet szerzőknek a tervezetüket ki kell egészíteniük.

A NAV valamennyi szakmai anyagában emlékeztet arra is, hogy ugyanúgy május 22-éig lehet az éves adó 1+1%-áról rendelkezni is. A rendelkezések megtehetők online az eSZJA felületen, papír alapon a bevallással egyidejűleg vagy külön, sőt, a munkáltató is összegyűjtheti azokat (szigorú előírások mentén).

A vallási közösségek, kiemelt költségvetési előirányzat részére korábban tett nyilatkozat visszavonásig érvényben marad, azonban a civil szervezetek számára történő felajánláshoz minden évben új nyilatkozat benyújtása szükséges.

  1. Részletekben is megfizethető az SZJA

Az éves bevallásban fizetendő adóként jelentkező SZJA és szochó, amennyiben a kettő együttes összege az 500 ezer forintot nem haladja meg, idén is pótlékmentesen, részletfizetésben teljesíthető kérelem alapján.

A részletfizetés feltétele, hogy a még fizetendő személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó összege ne haladja meg a félmillió forintot, valamint a magánszemély ne legyen áfa fizetésére kötelezett és ne végezzen vállalkozói tevékenységet. Emellett, az erre vonatkozó kérelmet a bevalláson jelölni kell.

Az első részlet megfizetésének határideje 2023. május 22. A további részleteket, a kérelmezett hónapok számától függően a következő hónap(ok) 22-éig kell megfizetni. Ha az esedékes részlet befizetése elmarad, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozást egy összegben kell megfizetni. Ilyenkor a NAV a fennmaradó tartozásra az eredeti esedékességtől késedelmi pótlékot számít fel.

A fizetési kedvezmény engedélyezéséről a NAV nem küld külön értesítést, csak az kap visszajelzést, aki nem felel meg a pótlékmentes részletfizetés feltételeinek.

Aki nem jogosult a pótlékmentes részletfizetésre, vagy tartozását tizenkét hónapnál több részletben tudná csak megfizetni, kérheti az általános szabályok szerinti fizetési könnyítést.

Forrás: ado.hu

Üzenjen nekünk

Close