Lehet-e újraszámítani a nyugdíj összegét?

Lehet-e újraszámítani a nyugdíj összegét?

Röviden: csak nagyon ritkán. Akkor, ha valaki korhatár előtti ellátásban részesül, és közben legalább 365 nap szolgálati időt szerzett, és elérte a nyugdíjkorhatárt.

2012. óta találkozunk azzal az általános szabállyal, hogy öregségi nyugdíjat csak a nyugdíj korhatár betöltésétől lehet igénybe venni.

Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor, vagy a nyugdíjkorhatár-betöltést követő későbbi időponttól történő igénybevételekor megtörténik a nyugdíj összegének végleges megállapítása. A nyugdíj összegének későbbi újraszámítására nincs lehetőség A nyugdíj összege az évenkénti nyugdíjemelés mértékével emelkedhet. A nyugdíj melletti keresőtevékenységre tekintettel korábban elérhető 0,5%-os mértékű nyugdíjnövelés 2020. július 1-jétől megszűnt a járulékfizetés alóli teljes mentesség miatt.

A nyugdíj legkorábban a korhatár betöltésétől történő igénybevételi lehetőségi szabály alól csak a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátása képez kivételt, amely életkorra tekintet nélkül öregségi teljes nyugdíjat jelent az előírt feltételek megléte esetén. Ha a kedvezményes nyugellátást igénybe veszi a negyven év jogosultsági idővel rendelkező hölgy, az számára végleges nyugdíjmegállapítást jelent.

Nyugdíja összegére nem lesz hatással a nyugdíjkorhatár betöltése sem akkor, ha dolgozott a nyugdíj mellett, sem akkor, ha nem végzett mellette keresőtevékenységet. Számára a nyugdíj újraszámítására nincs lehetőség a nyugdíjkorhatár betöltésére tekintettel.

A nyugdíj összege az évenkénti nyugdíj emelések mértékével emelkedhet. A nyugdíj melletti keresőtevékenyégre tekintettel korábban elérhető 0,5%-os nyugdíjnövelés 2020. július 1-jétől ebben az esetben is megszűnt a járulék fizetés alóli teljes mentesség miatt.

Az öregségi nyugdíj fentiek szerint történő megállapítása mellett azonban előfordulnak olyan esetek is, amikor egy, az öregségi nyugdíjhoz hasonló, de nem nyugdíjnak minősülő ellátásban részesülő személy betölti a nyugdíj korhatárát az ellátás folyósítása során. Ez az eset a korhatár előtti ellátásban részesülő személynél következhet be.

A korhatár előtti ellátás vonatkozásában emlékeztetőül tekintsünk vissza arra, hogy 2012. előtt többféle okból, jogcímen volt lehetőség a nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően öregségi nyugdíjat igénybe venni (például hosszú szolgálati idő alapján előrehozott öregségi nyugdíjat, vagy hivatásos szolgálati jogviszony alapján szolgálati nyugdíjat).

Ezek az ellátások a módosuló szabályokra tekintettel 2012. január 1-től korhatár előtti ellátásként kerültek tovább folyósításra az érintett személy nyugdíj korhatára eléréséig.

A korhatár előtti ellátások összege a nyugdíjak évenkénti rendszeres emelésének mértékével emelkedik is.

Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésétől a korhatár előtti ellátás változatlan összegben öregségi nyugdíjként kerül továbbfolyósításra.

A korhatár előtti ellátások folyósítása mellett korlátozott összeghatárig lehet keresőtevékenységet is folytatni. Ez a jövedelemhatár évente a minimálbér tizennyolcszoros összege, 2020-ban 2.898.000 forint.

A korhatár előtti ellátás mellett folytatott kereső tevékenységgel az érintett személy további szolgálati időt szerez járulék fizetése alapján. Mivel ez az ellátás nem nyugdíj, az ellátásban részesülő nem nyugdíjas, így szerezhet további szolgálati időt, szemben az öregségi nyugdíjban részesülő munkavállalókkal.

Ha a korhatár előtti ellátás folyósításának időtartama alatt legalább 365 nap szolgálati időt szerez az érintett személy, öregségi nyugdíjkorhatárának betöltésétől, amikortól korhatár előtti ellátását már öregségi nyugdíjként kapja, kérheti öregségi nyugdíjának ismételt megállapítását. Ezt a lehetőséget a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXII. törvény 18. §-a tartalmazza.

Az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítása a nyugdíjkorhatár betöltését követő hat hónapon belül kérhető.

Az ismételt megállapításhoz szükséges szolgálati idő 2012. január 1. és a nyugdíjkorhatár betöltését megelőző nap közötti időben szerezhető.

A kezdő időpont azért ez a nap, mert ettől az időponttól lépett hatályba a korhatár előtti ellátásokról szóló jogszabály, ettől a naptól történhetett legkorábban a korhatár előtti ellátás folyósítása, és az ellátás mellett kereső tevékenység folytatása.

Ha az ismételten megállapított öregségi nyugdíj összege magasabb, mint a korhatár betöltésétől öregségi nyugdíjként folyósított összeg, a jövőben ez kerül folyósításra.

A korhatár előtti ellátásban részesülő személy halála esetén a hozzátartozói nyugellátások megállapítása során is alkalmazni kell a fentieket azzal, hogy ahol fenti rendelkezések öregségi nyugdíj korhatár betöltését említik, azon az elhunyt jogszerző halálát kell érteni.

Az ismételt megállapítás lehetőségét tartalmazó szabályok vonatkoznak a szolgálati járandóságban részesülők nyugdíj korhatár betöltésére is, azok eben az esetben is alkalmazandóak.

Forrás: ado.hu

Üzenjen nekünk

Close