Milyen ellátásokra számíthat a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család?

Milyen ellátásokra számíthat a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család?

Kisgyermekes szülőként sem könnyű elhelyezkedni a munkaerőpiacon, részmunkaidős állást találni, ha pedig a szülőnek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeke van, még inkább fontos lenne, hogy rugalmasan, akár otthon tudjon munkát vállalni. Amennyiben erre nincs lehetősége, sokkal nagyobb hangsúly van azokon a támogatásokon, amelyek segítik azokat a családokat, ahol beteg gyermeket nevelnek. Cikkünkben ismertetjük, 2024-ben milyen ellátásokra, támogatásokra számíthat egy tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család.

Vizsgáljuk meg időrendben, hogy amennyiben a gyermek akár már betegen, illetve súlyosan fogyatékosan születik, és tartósan fennálló állapotról beszélünk, akkor milyen támogatások segítik a családot ebben a helyzetben.

Felmerülhet a kérdés, hogy vajon az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások – mint csecsemőgondozási, vagy gyermekgondozás díj – esetében van-e annak jelentősége, hogy a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos. A válasz az, hogy nincs, nem jelenik meg az ellátások összegében.

Családi pótlék

Ha időrendben nézzük, akkor a családi pótlék lehet az első családtámogatási ellátás, amely a gyermek születésétől jár. A családi pótlék nevelési ellátásból és iskoláztatási támogatásból tevődik össze, alanyi jogon jár. A nevelési támogatás feltétele, hogy saját háztartásban neveljék a gyermeket a szülők, és a gyermek tankötelezettségének kezdetéig jár. Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettség megszűnését követően köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét betölti.

A köznevelési törvény szerint sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd.

A családi pótlék összege alacsony (egy gyermek esetében 12 200 Ft), a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetében valamennyivel magasabb összegre számíthat a család (23 300 Ft, egyedülálló szülő esetében 25 900 Ft).

Gyermekgondozást segítő ellátás

A szülő gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult a gyermek 2 és 3 éves kora között, amely idő alatt otthon is lehet a gyermekével gyermekgondozás céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon. Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek nevelése esetében a gyes a gyermek 10. életévének betöltéséig jár. Ez jelentheti azt, hogy jár maga a gyes összege, de jelentheti azt is, hogy a szülő dönthet úgy, hogy nem megy még vissza dolgozni, hanem otthon marad a gyermekével fizetés nélküli szabadságon. Ilyenkor a szülő felmondási védelem alatt áll. A gyes összege azonban meglehetősen alacsony, bruttó 28 500 Ft, amiből 10 százalék nyugdíjjárulék kerül levonásra. Az összeg a tartósan beteg gyermekek esetében sem több, a jogosultsági időtartam hosszabb.

Családi kedvezmény

2023. január 1-jétől bővítették ki a családi kedvezményt azzal, hogy a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után további adókedvezményre lehet jogosult a szülő. Ne felejtsük el, hogy ez nem egy plusz támogatás. Előfeltétele, hogy adóköteles jövedelme legyen valamelyik szülőnek, amiből érvényesíteni tudják a kedvezményt. Tehát, ha az anya éppen gyesen van otthon a gyermekkel, mellette nem tud munkát vállalni, akkor hiába jogosult a családi kedvezményre, gyesből ez nem érvényesíthető. A megoldás az lehet, ha az apának szja-köteles a jövedelme, akkor ő tud ezzel a lehetőséggel élni. Az adóalap havonta 66 670 forinttal csökkenthető, ami nettó 10 000 forintot jelent a családnak. Ez kérhető havonta, vagy egyösszegben az adott évi adóbevallásnál utólag.

Gyermekek otthongondozási díja

Az gyermekek otthongondozási díja a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, önmagukat ellátni képtelen gyermeküket ápoló szülő számára biztosított pénzbeli ellátás, amely nem kötődik biztosítási jogviszonyhoz, alanyi jogon járhat.

Mellette napi 4 órában lehet dolgozni, illetve, ha otthon végezhető munkát látunk el, akkor korlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet. Vagyis akár vállalkozni is lehet mellette, lévén ott nincs munkaidő. A gyod összege a minimálbérrel egyenlő, ami 2024-ben 266 800 Ft. Adómentes, azonban 10 százalék nyugdíjjárulék levonásra kerül belőle, tehát nyugdíjra jogosító szolgálati időt jelent.

Közgyógyellátás

Meg kell említenünk a közgyógyellátás lehetőségét is. A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek részére közgyógyellátási igazolvány igényelhető, alanyi jogon jár. Ennek segítségével ingyenesen juthat hozzá azokhoz a gyógyszerekhez, amelyek a közgyógylistán9 szerepelnek. Az igényt a kérelmező lakóhelye szerint illetékes jegyzőhöz kell benyújtani.

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa

Ha a gyermekünk például mozgáskorlátozott (vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősül), akkor a gyermekre tekintettel mozgáskorlátozottak parkolási igazolványára is jogosultak. Az igazolványt a lakóhely szerinti illetékes okmányirodában kell igényelni.

Forrás: adozona.hu

Üzenjen nekünk

Close