Minimálbér 2021-ben: megjelent a rendelet, íme a részletek

Minimálbér 2021-ben: megjelent a rendelet, íme a részletek

A minimálbér emelkedése egyéb ellátásokat és kötelezettségeket is érint, a teljesség igénye nélkül röviden áttekintjük e változásokat is cikkünkben - olvasható az ado.hu oldalán.


2021. január 28. napján hirdették ki a 2021. februártól hatályos minimálbér összegét a Magyar Közlöny 2021. évi 13. számában, miszerint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 2021. február 1-jétől:

 • havibér alkalmazása esetén 167 400 Ft /hó
 • hetibér alkalmazása esetén 38 490 Ft /hét
 • napibér alkalmazása esetén 7 700 Ft /nap
 • órabér alkalmazása esetén 963 Ft /óra

A legalább középfokú iskolai végzettséget/szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2021. február 1-jétől:

 • havibér alkalmazása esetén 219 000 Ft /hó
 • hetibér alkalmazása esetén 50 350 Ft /hét
 • napibér alkalmazása esetén 10 070 Ft /nap
 • órabér alkalmazása esetén 1 259 Ft /óra

Mivel a minimálbér változása egyéb ellátásokat és kötelezettségeket is érint, a teljesség igénye nélkül nézzünk egy rövid áttekintést.

Az alábbi táblázatban található összegek a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló, továbbá a főállású társas vállalkozó és egyéni vállalkozó minimum kivét esetén történő számításait tartalmazzák.

 Egyéni vállalkozó és társas vállalkozó esetén:

 • minimum járulékfizetési alap a társadalombiztosítási járulék (18,5%) tekintetében a (tárgyhó első napján érvényes) minimálbér/garantált bérminimum 100 %-a;
 • a szociális hozzájárulási adó (15,5 %) egyéni és – társas vállalkozók esetén – a szakképzési hozzájárulás (1,5 %) alapja a (tárgyhó első napján érvényes) minimálbér/garantált bérminimum 112,5 %-a.

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) 4. § szerint minimálbér:

14.1. a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb havi összege, és

14.2. a biztosított egyéni és társas vállalkozó járulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel.

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (Szocho tv.)

 1. § 11. pontja szerint minimálbéraz év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege, kivéve az e törvény egyéni és társas vállalkozókra vonatkozó rendelkezéseiben említett minimálbért, amely a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel, ennek hiányában az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege;

Szocho fizetési felső határ

A vállalkozásból kivont jövedelem, az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, az árfolyamnyereségből származó jövedelem, az osztalék, vállalkozói osztalékalap, és az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelme esetén a természetes személynek az adót addig kell megfizetni, amíg az adókötelezettség alá eső jövedelme a tárgyévben eléri az (év első napján érvényes) minimálbér huszonnégyszeresét, azaz a 2020-ban is hatályos, 161 000 Ft x 24 = 3 864 000 Ft-ot.

Szocho kedvezmény

Szocho kedvezményekkel kapcsolatban szintén az év első napján érvényes minimálbérrel kalkulálunk, ami 2021. január 1-jén még 161 000 Ft volt.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerint:

 1. § (1) A szakképzési hozzájárulás alapja a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja.

Járulékfizetési alsó határ

A munkaviszonyban foglalkoztatottak tekintetében meghatározott járulékfizetési alsó határ a (tárgyhó első napján érvényes) minimálbér 30%-a, tehát 2021. február 1-jétől 50 220 Ft után kell megfizetni a tb járulékot, a szociális hozzájárulási adót, és a szakképzési hozzájárulást.

Megbízási jogviszony – biztosítás elbírálása

A megbízási jogviszony (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) keretében történő munkavégzés esetén a biztosítás létrejöttének elbírálásához szükséges vizsgálni, hogy az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem eléri-e a (tárgyhó első napján érvényes) minimálbér 30 %-át – ami 2021. február 1-től 50 220 Ft –, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét, ami 1 674 Ft (Tbj. 6. § (1) f) pont). Amennyiben eléri, a magánszemély biztosítottá válik, tehát megbízó részéről bejelentési, járulék levonási és befizetési kötelezettséget von maga után.

Személyi kedvezmény

A személyi kedvezmény 2021. január 1-től adóalap kedvezménnyé alakult, mely az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető. A kedvezmény mértéke jogosultsági hónaponként (az év első napján érvényes) minimálbér egyharmada száz forintra kerekítve, tehát 53 700 Ft/hó (15% szja: 8 055 Ft)

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.)

 1. § 77. Minimálbér: a törvény külön rendelkezésének hiányában is az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege, kivéve az e törvény költségelszámolásra vonatkozó rendelkezéseiben említett mindenkori minimálbért.

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulást azoknak a munkáltatóknak kell fizetniük, akiknél a munkavállalók száma a 25 főt meghaladja, és az általuk foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát. Mértéke a tárgyév első napján megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év, 2021-ben tehát – a 2020. évivel megegyezően – 161 000 Ft x 9 = 1 449 000 Ft/fő/év. (2011. évi CXCI. törvény 23. § (5) bekezdés)

Rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban részesülő személy

 1. január 1-től nincs keresetkorlát a megváltozott munkaképességű személyek ellátása melletti keresőtevékenyre vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban részesülő személy keresetének mértékétől függetlenül kapja az ellátást, ezáltal a keresőtevékenységre vonatkozó jelentési kötelezettségeket sem kell már teljesítenie.

2021-ben újabb minimálbér emelés

Az év folyamán további minimálbér emelésre lehet számítani, amennyiben a kormány év közben 2 %-kal csökkenti  a szociális hozzájárulási adó mértékét.

Forrás: ado.hu

Üzenjen nekünk

Close