Mit tehetünk, ha meggondoltuk magunkat a nyugdíjjal kapcsolatban?

Mit tehetünk, ha meggondoltuk magunkat a nyugdíjjal kapcsolatban?

Mit lehet tenni akkor, ha elhamarkodtuk a nyugdíjigény benyújtását? Van-e mozgástér egy már meghozott döntésünk megváltoztatására?Nehéz dolog meghozni a legjobb döntést abban a kérdésben, hogy melyik időponttól kérjük az öregségi nyugdíj megállapítását. Több szempontot is figyelembe kell venni a döntéshez, a nyugdíj várható összege mellett azt is mérlegelni kell, hogy tervezzük-e a további munkavégzést, milyen hatással lehet ez a terv a nyugdíj időpontjára. Mit lehet tenni akkor, ha „elhamarkodtuk” a nyugdíj igény benyújtását? Van-e „mozgástér” egy már meghozott döntésünk megváltoztatására?

A kérdésekre a választ a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) VII. Fejezetében, az Igényérvényesítési és eljárási szabályok cím alatt találjuk a visszamenőleges igényérvényesítés (64. § (2) bekezdés), az igény visszavonása (74. §), és a nyugellátásról való lemondás (83. §) szabályainál.

Visszamenőleges igényérvényesítés

A nyugdíjba vonulás időpontjának megválasztása a nyugdíjkorhatár betöltésétől, mint legkorábbi lehetőségtől kezdve több dologtól is függhet.

Ezek között az egyik fontos tényező a nyugdíj összegének nagyságrendje lehet, amely eltérést mutathat abból a szempontból, hogy melyik évben történik a nyugdíjba vonulás.

A nemrég megjelent 2022. évi valorizációs szorzószámok ismeretében ez a kérdés most már pontos számokkal megválaszolható.

A Tny. 18. §-a szerint öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki betöltötte a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, és rendelkezik legalább húsz év szolgálati idővel.

Öregségi résznyugdíj a reá irányadó nyugdíj korhatár betöltése, és tizenöt év szolgálati idő megléte esetén igényelhető.

A nyugdíjkorhatár elérésétől függetlenül, életkorra tekintett nélkül a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátása vehető igénybe a negyven év jogosultsági idő meglététől. A jogosultsági idővel már rendelkező hölgy is „döntési helyzetben” van ettől az időponttól kezdve.

Ha a nyugdíjjogosultság már bekövetkezett, és nincs olyan körülmény, amely miatt feltétlenül, mihamarabb igénybe kell venni a nyugdíjat, felmerül a kérdés, mikortól kérjük az ellátást.

A különbség az időpontok között a következő: ha 2021-ben vonulunk nyugdíjba, a nyugellátás összege a 2021. évi szabályok szerint kerül kiszámításra, és már részesülünk a 2022. évi januári nyugdíjemelésben, és a tizenharmadik havi nyugdíj 2022-ben esedékes összegében.

Ha 2022-től történik a nyugdíjba vonulás, a 2022. évi kiszámítási szabályok szerint történik a nyugdíjszámítás, és az éves januári rendszeres nyugdíjemelésben először 2023-ban részesülünk. 2023-ban lehet első ízben megkapni a tizenharmadik havi nyugdíjat is.

A 2022. évi nyugdíjszámítási szabályokban új elem az ún. valorizációs szorzószámok meghatározása, amely a nyugdíj megállapítást megelőző év kereseti szintjéhez emeli a korábbi évek kereseti adatait.

Ezek az évente meghatározott szorzók jelentős mértékben hatnak a nyugdíj összegére.

Abban az esetben, ha 2022-ben mégis a korábbi évben, 2021-ben történő nyugdíj megállapítás mellett döntenénk, lehetőség van hat hónapra visszamenőleg a nyugellátás igénybevételére, ha a jogosultsági feltételek (az életkor betöltése és a szükséges szolgálati idő, illetve a „nők 40” esetében a negyven év jogosultsági idő) már ebben a korábbi időpontban is teljesültek (Tny. 64. § (2) bekezdés).

Visszamenőlegesen a nyugdíj összege is kifizetésre kerül. Ha ebben a visszamenőleges időszakban fennállt a munkaviszony, utólag rendezni kell a levont társadalombiztosítási járulékot.

Célszerű azt is figyelembe venni, hogy a megszerzett szolgálati idő (például 41 év 350 nap) mikor éri el a következő teljes szolgálati idő évet (ennél a példánál a 42 évet), mert a nyugdíj összegénél a betöltött szolgálati idő éveknek van jelentősége, ha van rá mód, ne hagyjuk „elveszni” a töredék napokat.

Fentiek természetesen a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátása igénybevételénél is érvényesülnek. Ha a hölgy 2021-ben már megszerezte a kedvezményes nyugellátáshoz szükséges negyven év jogosultsági időt, ettől kezdve eldöntheti, hogy a nyugellátást még 2021-ban, vagy majd csak 2022-ben, esetleg még később igényli a nyugdíj összegére, vagy egyéb számára fontos körülményre tekintettel.

Gondoljunk arra is, hogy ha a körülmények megengedik, nem szükséges mindjárt a nyugdíjkorhatár betöltésének napjától a nyugdíjat igénybe venni.

Ha a továbbfoglalkoztatás megengedett, a nyugdíj megállapítása nélküli továbbdolgozás a nyugdíj összegét kedvezően befolyásolja.

Aki megszerezte a nyugdíjjogosultságot, azaz legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik, és a reá irányadó nyugdíjkorhatár betöltése után a nyugdíj megállapítása nélkül legalább harminc nap szolgálati időt szerez, nyugdíjnövelésben részesül (Tny. 21. §).

A növelés mértéke harminc naponként az öregségi nyugdíj 0,5 %-a. A nyugdíjnöveléssel az öregségi nyugdíj összege meghaladhatja a megállapítása alapjául szolgáló havi átlagkeresetet.

Ha mégis az első lehetséges időponttól, azaz a korhatár elérésétől kérjük a nyugdíj megállapítást akár a visszamenőleges igényérvényesítéssel is, a nyugdíj mellett folytatott munka nettó munkabére igen kedvező lesz, mert abból csak személyi jövedelemadót kell fizetni, társadalombiztosítási járulékot már nem, megmarad 18,5%.

A nyugdíjigény visszavonása

A megoldás azért így sem könnyű, mert a nyugdíj igénylése hosszú távú elhatározás.

Amennyiben szeretnénk visszavonni a nyugdíj megállapítása iránti kérelmünket, erre csak a döntés véglegessé válásáig van lehetőség. (Tny. 74. §) A döntés a közléssel válik véglegessé.

Igény visszavonása esetén a már felvett nyugellátást harminc napon belül vissza kell fizetni.

Lemondás a nyugellátásról

Ha az igény elbírálási eljárás lezárását követően merül fel az a gondolat, hogy mégsem most szeretné valaki a nyugdíját igénybe venni, hanem bármilyen okból később, már csak a nyugdíjról való lemondás lehetőségével élhet.

Ezt a megoldást a Tny. 83. §-a tartalmazza, amely biztosítja a megállapított nyugellátásról való lemondás lehetőségét a megállapító határozat véglegessé válását követő tizenöt napon belül.

Lemondás esetén természetesen a már felvett nyugellátást, nyugdíj előleget vissza kell fizetni.

Forrás: ado.hu

Üzenjen nekünk

Close