Nemek közötti egyenlőség: gyászosan szerepel a magyar munkaerőpiac

Nemek közötti egyenlőség: gyászosan szerepel a magyar munkaerőpiac

A világ legnagyobb pénzügyi és számviteli szakembereket tömörítő szakmai szervezete, az Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) szerint különösen fontos a nemzeti kormányok fokozottabb elköteleződése, mivel a pandémia hatásai a nőket a férfiaknál súlyosabban érintették a munkaerőpiacon.

Annak ellenére, hogy a nők aránya a munkavállalók között 39 százalék világszinten, a pandémia negatív hatásai messze súlyosabban érintették őket a munkaerőpiacon: a munkájukat elveszített dolgozók 54 százalék a nő – olvasható az ACCA sajtóközleményében.

„Egyértelmű, hogy a nők aránytalanul nagy mértékben szenvedték meg a pandémia hatásait. A nemek közötti egyenlőség szempontjait érvényesítő költségvetési terv következetes alkalmazása a gazdaság talpraállításának folyamatában csökkentheti ezt az egyenlőtlenséget. Az egyenlőségi szempontok szerinti hatékony költségvetés megvalósításához politikai elköteleződés, a megfelelő források biztosítása és a kapacitások minden szintre kiterjedő fejlesztése szükséges“ – mondta Viera Kučerová, az ACCA Magyarországért, Csehországért és Szlovákiáért felelős regionális igazgatója. (Az ACCA márciusban publikálta a költségvetési szakértőkkel folytatott interjúk alapján készített nemek közötti egyenlőségre vonatkozó tanulmányát.

Mint írják, a nemek közötti egyenlőség szempontjait érvényesítő költségvetés célja, hogy befolyásolja a gazdaságot és társadalmat érintő olyan tevékenységeket, mint a törvényhozás, a gazdaságpolitika és a nőkre és férfiakra irányuló különböző kormányprogramok, a gazdaság minden területén és szintjén. A cél az, hogy a nők és férfiak ugyanolyan mértékben vegyék ki részüket a gazdasági tevékenységekből, alapvetően fenntartva a két nem közötti egyensúlyt. A kezdeményezés támogatja a nők érvényesülését a gazdasági és társadalmi ügyekben.

„Komoly lendület van most a gazdaságban az egyenlőségi szempontok alkalmazásának irányában. Ha a nők és férfiak azonos feltételek mellett érvényesülnének a munkaerőpiacon, akkor a World Economic Forumon publikált adatok szerint az USA gazdasága 8,7 százalékkal, a francia gazdaság 17 százalékkal, Japáné pedig 14 százalékkal teljesítene jobban“ – magyarázta Viera Kučerová.

A sor végén

A nemek közötti egyenlőség megvalósulásának rangsorában Magyarország a 26. helyen áll az Európai Unióban. A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének (European Institute for Gender Equality, EIGE) legfrissebb adatai szerint a magyar egyenlőségi index a 100-ból 53-as értéket ért el, ahol az egy pont totális egyenlőtlenséget jelenti, szemben a 100-as értékű maximálisan egyenlő bánásmóddal. Csak Görögországban rosszabb valamivel a helyzet, amely 52,2 pontot ért el.

A legnagyobb egyenlőtlenségek a nők és férfiak között főként a családdal töltött, a döntéshozói pozícióban, az oktatásban és a munkaerőpiacon eltöltött időben mutatkoznak.

17,4 százalékkal több a jelenleg nem foglalkoztatott nő, mint férfi és a nők többnyire alacsonyabb pozíciókban dolgoznak. Ezzel szemben a férfiak sokkal nagyobb arányban töltenek be vezetői- és döntéshozói posztokat. 2020-ban a nők mindössze 11,3 százalékban voltak jelen a parlamentben és 14,3 százalékban vállalati vezetőtestületekben. Látható különbségek vannak a háztartások területén is, ahol a nők 55,8 százaléka főz és végez házimunkát naponta, ugyanakkor a férfiak csupán 13,8 százaléka segít aktívan a háztartásban – írják.

A nemek közötti egyenlőség szempontjait érvényesítő költségvetés alapelvei

Ahhoz, hogy a világ gazdaságainak teljes körű fellendítése és megújítása a nők és férfiak számára is igazságosan menjen végbe a munkaerőpiacon, az ACCA azt javasolja, hogy a nemzeti kormányok vizsgálják felül gazdaságélénkítő politikájukat és abba foglalják bele az egyenlőség szempontjainak érvényesítését. Az ACCA olyan eszközrendszert dolgozott ki, amely segít ezen szempontokat alkalmazni a napi feladatok és felelősségi körök meghatározásakor.

A szervezet úgy véli, hogy a pénzügyi és közszféra területén dolgozó szakembereknek meghatározó szerepük van abban, hogy megfelelő adatokkal és eszközökkel támogassák a kormányokat és politikusokat ebben a törekvésben. A nemek közötti egyenlőség szempontjait érvényesítő költségvetés alapelvei a gazdaság és társadalom minden ágazatában alkalmazhatóak a szállítmányozástól kezdve az egészségügyön, oktatáson át a foglalkoztatásig.

„Az államháztartásban dolgozó szakemberek pótolhatatlan szerepet játszanak az irányítás minden szakaszában – az előzetes elemzésektől és költségvetési tervezetektől kezdve a végső szakasz vizsgálatáig. Nekik minden lépésben követniük kellene a nemek közötti egyenlőség szempontjait érvényesítő költségvetés alapelveit. A pénzügyi és számviteli szakemberek kiemelt szerepet játszhatnak, illetve kellene játszaniuk annak biztosításában, hogy a politikusok elköteleződjenek a nemek közötti egyenlőség megteremtésének kérdésében és alkalmazzák az ennek érvényesítésére létrehozott költségvetés alapelveit azok hatékony végrehajtása érdekében” – tette hozzá az ACCA Magyarországért, Csehországért és Szlovákiáért felelős regionális igazgatója.

Mit tehetnek a kormányok?

  • Gyűjtsék össze és elemezzék a nemek szerint lebontott adatokat, hogy a gazdaságpolitikai intézkedések megfelelő irányítása érdekében megismerjék a nemek közötti egyenlőség jelenlegi állását.
  • Biztosítsanak intézményi kereteket szakmai továbbképzésekkel, menedzsment- fejlesztésekkel annak érdekében, hogy a nők egyenlő szakmai esélyeket kapjanak a férfiakkal és tölthessenek be döntéshozói pozíciókat.
  • Biztosítsanak hozzáférést a kormányzati döntésekhez, szoros együttműködésben a pénzügyminisztériumokkal és az egyes országok releváns egyéb minisztériumaival, biztosítva, hogy a nemek közötti egyenlőség elvei minden lépésben érvényesülnek.
  • Az állami ellenőrzési intézményekkel, törvényhozókkal együttműködve biztosítsák a nemek közötti egyenlő esélyek meglétének megfelelő felülvizsgálatát és ellenőrzését

– javasolja a világ legnagyobb pénzügyi és számviteli szakembereket tömörítő szakmai szervezet.

Forrás: inforadio.hu

Üzenjen nekünk

Close