Nők40: ez esetben kötelező a felmentés

Nők40: ez esetben kötelező a felmentés

Fel kell-e menteni a közalkalmazott hölgyet, ha a nők kedvezményes nyugdíját igényli? - A választ Farkas András nyugdíjszakértő adta meg friss hírlevelében.

Minden évben tízezernyi közalkalmazott hölgy keresi a választ erre a kérdésre, aki a nyugdíjkorhatára betöltése előtt a Nők40 nyugdíjat igényelné. Miután a nyugdíjtörvény szerint a nyugdíjigénylésnek már nem feltétele a keresőtevékenységgel járó biztosítási viszonyok - így a közalkalmazotti jogviszony - megszüntetése, ezt a körülményt nem is vizsgálja a nyugdíjmegállapító hatóság.

Másként rendelkezik azonban a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, amely szerint a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a Nők40 feltételét legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő hölgy a nők kedvezményes öregségi nyugdíját igényli - emlékeztet a szakember a NyugdíjGuru News hírlevélben.

Vagyis abban az esetben, ha az érintett hölgy legkésőbb a felmentési ideje utolsó napján megszerzi a 40 évi jogosultsági időt, akkor a munkáltatója a hölgy kezdeményezésére köteles a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel megszüntetni. Ehhez az érintett közalkalmazottnak természetesen a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával vagy hatósági bizonyítványával igazolnia kell a munkáltatója számára, hogy megszerezte az előírt jogosultsági időt.

Ez az eljárás alapjában eltér a korbetöltött öregségi nyugdíj igénylése során alkalmazott megoldástól. A Nők40 igénylése esetén ugyanis a felmentési időt a feltételek teljesülése napjától visszafelé kell számolni, a nyugdíjkorhatár betöltésével igényelt öregségi nyugdíj esetében viszont a felmentési idő a korhatár betöltésének napján kezdődik.

Példaként tegyük fel, hogy egy közalkalmazott hölgy 2020. december 1-jén szerzi majd meg a 40 éves jogosító időt, míg egy közalkalmazott férfi ugyanazon a napon tölti be az idén 64 év 183 napos nyugdíjkorhatárát. A hölgy esetében a jellemzően 8 hónapos felmentési időt december 1-jétől visszafelé kell számolni, így a felmentési ideje kezdő napja 2020. április 1-je lesz. Férfi kollégája esetében a 8 hónapos felmentési idő kezdő napja lesz december 1. vagyis a felmentési ideje 2021. augusztus 1-jén jár le. A nők kedvezményes nyugdíja a példában 2020. december 2-ától, a férfi kolléga öregségi nyugdíja 2021. augusztus 2-ától állapítható meg - noha a nyugdíjuk feltételei ugyanazon a napon, 2020. december 1-jén teljesültek.

A felmentési időről is a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezik, amely a nyugdíjba vonulás tekintetében jellemző esetekben nyolc hónapos felmentési időt biztosít (természetesen a nők és férfiak számára egyaránt): az általános hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött harminc év után hat hónappal meghosszabbodik. A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól - írja Farkas András.

Forrás: napi.hu

 

Üzenjen nekünk

Close