Nyugdíj: érdemes pótolni a hiányzó éves adategyeztetést

Nyugdíj: érdemes pótolni a hiányzó éves adategyeztetést

Ha a visszaküldött adatlap nem megfelelően töltetett ki, így a jogosultság fennállása nem állapítható meg, az ellátás folyósítása szüneteltetésre kerül.

Tekintsük át, mit jelent, ha valaki az előírtnál később végzi el külföldön élő nyugdíjasként az éves adategyeztetést.

Nyugdíjszabályaink szerint, minden év márciusában kerül sor a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtási rendeletének 76.§-ában előírtak szerint az évenkénti adategyeztetési eljárás lefolytatására a külföldön élő vagy tartózkodó nyugdíjasokkal.

A nyugellátást folyósító szerv, a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága az érintett nyugdíjasok részére adategyeztetési nyomtatványt küld, melyet kitöltve, aláírva kell visszaküldeni a folyósító szerv részére egy hónapon belül.

Fontos érvényességi követelmény, hogy az adatlapon a jogosult saját kezű aláírását hitelesíttetni kell bíróság, közjegyző, nyugdíjbiztosítási szerv, más külföldi hatóság, nyugdíj pénztár, pénzforgalmi szolgáltató vagy Magyarország külképviseleti szerve által.

Ha a nyugellátásban részesülő személy egészségi állapota, vagy szociális helyzete miatt egészségügyi intézményben, vagy szociális intézményben tartózkodik, vagy ilyen intézménytől ellátásban részesül, az intézmény vezetője vagy annak orvosa hitelesítése is elfogadható.

Célszerű nagy gondosságot fordítani az adategyeztetés határidőben történő, pontos teljesítésére, mert ha a visszaküldendő adatlap az előírt egy hónapon belül nem érkezik vissza, vagy nem megfelelően került kitöltésre, amely miatt a jogosultság fennállása nem állapítható meg, az ellátás folyósítása szüneteltetésre kerül.

Késedelem esetén kiutalás később

Természetesen a folyósítás szüneteltetése miatt ki nem fizetett összeg nem vész el, a jogosultság későbbi igazolása esetén az ellátás legfeljebb öt évre visszamenőleg kiutalásra kerül.

Általában azonban senki számára nem közömbös, hogy egy járandóság mikor kerül kifizetésre, ezért mindenképpen törekedni kell a megfelelően kitöltött, aláírt adatlap határidőben, egy hónapon belüli visszaküldésére.

Ha ez valamilyen okból még sem történne meg, igyekezzünk a pótlásra.

A fentiek szerinti, a nyugellátásban részesülő személynek közvetlenül megküldött nyomtatványon történő adategyeztetés mellett két ország, Németország és Ausztrália vonatkozásában már egyszerűbb módon, a német és az ausztrál nyugdíjbiztosítási szerv közreműködésével történik meg az éves adategyeztetés a magyar ellátásban részesülő, Németországban vagy Ausztráliában élő személyekre nézve.

Választható folyósítási lehetőségek

Emlékeztetőül, a nemzetközi vonatkozású nyugdíjfolyósítással kapcsolatos legfőbb tudnivalók a következők.

Belföldi meghatalmazott esetén a külföldön élő vagy tartózkodó személy nyugellátását kérelmére belföldi meghatalmazottja részére postai kézbesítés útján, vagy magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára kell folyósítani. A folyósítás mindkét esetben utalási költségtől mentes.

Választható a jogosult magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára való folyósítás is. A folyósítás ez esetben is utalási költségtől mentes.

További lehetőség az EGT állam területén élők részére valamely EGT államban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő nyugdíjfolyósítás kérése. A folyósítás ez esetben is utalási költségtől mentes.

Úgynevezett egyezményes állam (azaz Magyarországgal szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött ország) területén élők kérhetik az egyezményes államban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő nyugdíjfolyósítást. Az utalás ez esetben költségviseléssel érintett.

A külföldön élő nyugellátásra jogosultak részére nincs lehetőség közvetlen postai úton történő nyugdíjkifizetésre

Magyarországi pénzintézeti számlára történő utalás, illetve postai kézbesítéssel történő kifizetés kizárólag forintban teljesíthető.

Külföldre, EGT állam, illetve egyezményes állam területén vezetett pénzintézeti számlára utalásnál a Magyar Nemzeti Bank által forgalmazott devizanemekben kérhető az utalás, feltéve, hogy az adott devizafajtát a kért ország pénzintézete fogadni tudja.

A nyugellátás külföldre utalásához számos adat (pl. SWIFT kód) is szükséges a jogosulttól, vigyázzunk ezek pontos megadására.

Forrás: ado.hu

Üzenjen nekünk

Close