Nyugdíj: hogyan szerezhető szolgálati idő megállapodással?

Nyugdíj: hogyan szerezhető szolgálati idő megállapodással?

A szolgálati idő hossza alapvető jelentőségű a nyugdíj-jogosultság és a nyugdíj összege szempontjából. Vajon van-e mód arra, hogy akkor is szerezzünk szolgálati időt, amikor nincs biztosítási jogviszonyunk, vagy az szünetel? Az ado.hu cikke.Igen, van rá mód, ez a lehetőség megállapodás kötés szolgálati idő és nyugdíj alapot képező jövedelem szerzése céljából.

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.évi CXXII. törvény 48.§-a alapján a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveknél:

  • nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíj alapot képező jövedelem szerzése (biztosítási jogviszony hiányában vagy annak szünetelése esetén),
  • felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének (ideértve a doktorandusz képzést is) szolgálati időként történő elismerése,
  • öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó (legfeljebb öt év) szolgálati idő szerzése,
  • az 1998. évre gyermekgondozási segély (GYES) idejével megegyező otthoni gondozás idejének szolgálati időként történő elismerése

céljából megállapodás köthető.

A megállapodás hatósági szerződésnek minősül. A megállapodást a kedvezményezett személy javára a járulék fizetés átvállalásával más személy vagy szerv is megkötheti.

A jogszabályi előírások alapján megállapodást köthet az a belföldi nagykorú személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, illetve, akire a biztosítás nem terjed ki, valamint akinek a biztosítása szünetel – nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából.

Ezen kívül a fent meghatározott további esetekben szolgálati idő szerzése céljából köthető megállapodás.

A megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 22%.

Ezt az összeget szolgálati idő és nyugdíj alapot képező jövedelem céljából kötött megállapodás esetén legalább a minimálbér alapulvételével kell megfizetni, vállalható azonban magasabb összeg után is a járulék fizetés.

A 22%-os nyugdíjjárulék fizetésével, a minimálbér alapul vételével köthet megállapodást szolgálati idő szerzése céljából az nagykorú személy, aki a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejét, illetve az öregségi teljes vagy résznyugdíjhoz való jogosultsághoz hiányzó szolgálati idejét, legfeljebb öt évet kívánja szolgálati időként elismertetni.

Szolgálati idő szerzése érdekében, a megállapodás kötés napján érvényes gyermekgondozási segély összege alapján, 10 százalék nyugdíj járulék megfizetésével megállapodás köthető az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére. A járulék fizetést a megállapodás megkötését követő 30 napon belül egy összegben kell teljesíteni.

A nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes öregségi nyugdíjára való jogosultságnál továbbra sem lehet szolgálati idő szerzésére kötött megállapodással jogosultsági időt szerezni.

A megállapodás kötéssel szerzett szolgálati idő ugyanis nem minősül jogosultsági időnek ennél a kedvezményes nyugellátásnál, mert ez nem keresőtevékenységgel szerzett szolgálati idő. Ha azonban a szükséges mértékű jogosultsági idő más időszakokból összegyűjtésre kerül, a kedvezményes nyugellátás összegének meghatározásánál természetesen a megállapodás kötéssel szerzett szolgálati idő is beszámításra kerül, az nem vész el.

Például egy hölgy dolgozott huszonöt évet, majd férjét egy éves külszolgálatra elkísérve, amely alatt fizetés nélküli szabadságon volt munkahelyéről, erre az egy évre megállapodást kötött szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából, majd ezt követően ismét dolgozott tizenöt évig, megszerezte a „ nők 40”-hez való jogosultságot az összesen negyven év munkaviszonnyal. Nyugdíja összegét az összes szolgálati ideje, azaz negyvenegy év alapján fogják kiszámítani, itt kerül figyelembe vételre a megállapodás kötéssel szerzett szolgálati idő.

Forrás: ado.hu

Üzenjen nekünk

Close