Nyugdíj: júliustól változnak a mulasztási bírság szabályai

Nyugdíj: júliustól változnak a mulasztási bírság szabályai

Az év elejétől megemelt mulasztási bírságot kiszabó döntés adatait júliustól az igazgatási szerv nem jegyzi be a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásába.A társadalombiztosítási ellátásokkal kapcsolatos ügyintézés során többféle pénzügyi vonatkozású kérdés is fel szokott merülni, köztük az is, hogy az eljárás költség-, vagy illeték köteles-e. További pénzügyi vonatkozású kérdés az is, hogy milyen következményei vannak a hibáknak, vagyis annak, ha nem megfelelően, esetleg egyáltalán nem, vagy késedelmesen történik meg az előírt adatszolgáltatás, a bejelentési, nyilvántartási kötelezettség teljesítése.

Mulasztási bírság

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban Tny.) 91.§-ában foglaltak szerint, ha a kötelezett a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére történő, jogszabályban meghatározott bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási , illetve a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásával kapcsolatos egyéb kötelezettségét nem teljesíti,vagy késedelmesen teljesíti, illetve annak nem az előírt módon tesz eleget, mulasztási bírságot köteles fizetni.

A mulasztási bírság összegének nagyságrendje az adott jogsértő magatartás körülményeinek mérlegelésével kerül meghatározásra a Tny-ben foglalt összeghatárok figyelembevételével.

Az összeghatár keretei közötti bírságolásnál lehetőség van a mulasztás súlyának, esetleges gyakoriságának, a mulasztó magatartásának figyelembe vételére, értékelésére.

Hosszú évekig változatlan volt a mulasztási bírság nagyságrendje a nyugdíjbiztosítási területen, Az összeg 10.000 forinttól 100.000 forintig, a jogsértés egy éven belüli ismételt megállapítása esetén 200.000 forintig terjedt.

2021. január 7-től módosult a Tny. 91.§-a 50.000 forinttól 500.000 forintig, a jogsértés egy éven belüli ismételt megállapítása esetén 1.000.000 forintig terjedő összegben meghatározva a mulasztási bírság összegét. A jogszabály-módosítást a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXVIII. törvény 46.§-a tartalmazza a Tny. 91.§-a helyébe lépő új 91.§ meghatározásával. A mulasztási bírságot változatlanul az ügyben eljárt nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez kell befizetni.

2021. július 1-jétől ismét módosul a Tny. 91.§-a, kiegészülve egy új bekezdéssel. A Tny. 91.§ új (4) bekezdése szerint a mulasztási bírságot kiszabó döntés adatait az igazgatási szerv nem jegyzi be a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásába.

A rendelkezés indoka az a körülmény, hogy a mulasztási bírság kiszabására korábbi időszakban nem teljesített kötelezettség miatt kerül sor, nem indokolt, hogy a foglalkoztató alaptevékenysége miatt esetlegesen kiszabott szankciók megállapítása során az súlyosbító körülménynek számítson.

A mulasztási bírság összegének megfizetésével kapcsolatos fizetési nehézség esetén továbbra is lehetőség van a mulasztási bírságtartozás méltányosságból történő mérséklésére, elengedésére, részletfizetés vagy fizetési halasztás engedélyezésére

A bírság mérséklésének vagy elengedésének engedélyezésénél az eset összes körülményét mérlegelni kell, különösen a mulasztás keletkezésének körülményeit, annak súlyát és gyakoriságát.

  1. július 1-jétől nem kell illetéket fizetni fenti fizetési könnyítés iránti kérelem esetén a kérelem engedélyezése iránti eljárásban.

A Tny. 2021. június 30-ig hatályos 81. §-a szerint a mulasztási bírsággal kapcsolatos fizetési könnyítés engedélyezése iránti eljárás illetékköteles.

A fizetendő illeték ún. általános tételű eljárási illeték, összege a hatályos szabályozás szerint 3.000 forint. (l: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.(1) bekezdése).

Július 1-jétől azonban hatályon kívül helyezésre kerül a Tny. 81.§ (2) bekezdése, mely fenti illetékkötelezettséget tartalmazza.

Forrás: ado.hu

Üzenjen nekünk

Close