Szja-visszatérítés: egy gyermek után akár négyen is visszakaphatnák az adót?

Szja-visszatérítés: egy gyermek után akár négyen is visszakaphatnák az adót?

A gyermeket nevelőknek járó adó-visszatérítéssel kapcsolatban sok információ látott már napvilágot, így nem mindig egyszerű értelmezni ennek megfelelően saját élethelyzetünket. Olvasói kérdésre Surányi Imréné okleveles közgazda válaszolt az Adózóna oldalán.

A kérdés részletesen így hangzik: mára teljesen összezavarodtam a törvények és a NAV-os kisokos többszöri átolvasása után, ezért segítséget szeretnék kérni! Adott két elvált szülő (válás 2021 előtt), akik a családi pótlék igénylő utolsó részében megegyeztek a családi pótlék 50–50 százalékos megosztásában, mivel a gyermekek kétlaki életet élnek, bár a szülői felügyelet 100 százalékban az anyukáé. Ettől függetlenül a családi pótlékot és a családi kedvezményt is csak az anya veszi igénybe a két gyerkőc után. Apa így jogosult az szja-visszatérítésére? A családi kedvezmény útmutatójában ez szerepel: a gyermeküket jogerős bírósági döntés, egyezség, közös nyilatkozat alapján időszakonként felváltva gondozó szülők a Cst. alapján 50–50 százalékban jogosultak a családi pótlékra. A családi pótlékra való jogosultságnak nem feltétele a bírósági döntés, egyezség, elegendő, ha a felek erre vonatkozóan közös nyilatkozatot tesznek a folyósító szerv felé. Hogy tovább bonyolítsam a dolgot: anyukának van új élettársa, együtt nevelik a gyermekeket, amikor ők nem az apukájuknál vannak. Ez esetben az élettársnak is visszajár az szja, ha van hivatalos élettársi nyilatkozatuk?

SZAKÉRTŐI VÁLASZ

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) 9. § (4) bekezdése szerint:

„Ha a szülők időszakonként felváltva gondozzák gyermeküket és a szülői felügyeleti jog mindkét szülő esetében fennáll, a családi pótlékra – közös kérelmükre, 50–50 százalékos arányban – mindkét szülő jogosult. A kérelemhez csatolni kell a szülők arról szóló közös nyilatkozatát, hogy a gyermek gondozásáról, neveléséről saját háztartásaikban felváltva gondoskodnak.”

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (szja-törvény) 29/B § (1e) bekezdése szerint:

„Ha jogerős bírósági döntés, egyezség, közös nyilatkozat alapján a szülők egyenlő időszakokban felváltva gondozzák gyermeküket, és ezért a családi pótlékra 50–50 százalékos arányban mindkét szülő jogosult, a gyermek mindkét szülő – valamint a szülő házastársa – vonatkozásában kedvezményezett eltartottnak minősül. A felváltva gondozott gyermek után a szülő (házastársa) a családi kedvezmény 29/A § (2) bekezdés szerint meghatározott összege 50 százalékának érvényesítésére jogosult. A gyermeket felváltva gondozó szülők a családi kedvezmény közös érvényesítésére egymás között nem jogosultak.”

Amennyiben a szülői felügyelet 100 százalékban az anyáé, és így a családi pótlékra, családi kedvezményre is az anya jogosult, az adóvisszatérítésre is csak az anya jogosult.

Megjegyzem, az év végéig még van idő elintézni az idézett rendelkezéseknek megfelelő közös felügyeletet, illetve felváltva gondozást, mely esetben az apa is jogosult lehet az adóvisszatérítésre.

Az élettársnak a másik fél gyermekére tekintettel akkor jár az adóvisszatérítés, ha az érintett gyermek után családi pótlékra és így családi kedvezményre jogosult. Családi pótlékra pedig az élettárs akkor jogosult, ha a másik fél gyermekével életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát a családi pótlék megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja [Cst. 7. § (1) bekezdés, 8. § (1) bekezdés].

A kérdezett esetben, ha az élettárs vonatkozásában ez utóbbi feltétel teljesül

  • amennyiben a szülői felügyelet 100 százalékban csak az anyáé, és így az elvált apa nem jogosult családi pótlékra, családi kedvezményre, adóvisszatérítésre, az élettársnak is jár az adóvisszatérítés;
  • amennyiben a felváltva gondozás tényállása megállapítható, az anya, az élettárs és az apa is (sőt, ha lenne új házastársa, ő is) jogosult az adóvisszatérítésre.

Forrás: Adózóna

Üzenjen nekünk

Close