Új gazdaságvédelmi intézkedések a szigorítások miatt

Új gazdaságvédelmi intézkedések a szigorítások miatt

A védelmi intézkedések szigorítása szükségessé tette a gazdaságba történő beavatkozást és új gazdaságvédelmi intézkedések meghozatalát. A kihirdetett rendelet rendelkezik a szocho, rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség megfizetése alóli mentességről, bértámogatásról, internet támogatásról és a bérleti díj alóli mentességről.További mentesülők a szocho, rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség alól

105/2021. (III. 5.) Korm. rendelet értelmében kiegészül a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség alól mentesülők köre. Így 2021. év március hónap tekintetében nem kell teljesítenie a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségét a korábban meghatározottakon túl az alábbi főtevékenységet folytató egyéni vállalkozónak e jogállásukra tekintettel, és a társas vállalkozónak szintén e jogállásukra tekintettel:

– Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem (TEÁOR 4719),

– Audio-, videoberendezés kiskereskedelme (TEÁOR 4743),

– Textil-kiskereskedelem (TEÁOR 4751),

– Villamos háztartási készülék kiskereskedelme (TEÁOR 4754),

– Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme (TEÁOR 4759),

– Könyv-kiskereskedelem (TEÁOR 4761),

– Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem (TEÁOR 476203),

– Zene-, videofelvétel kiskereskedelme (TEÁOR 4763),

– Sportszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4764),

– Játék-kiskereskedelem (TEÁOR 4765),

– Ruházat kiskereskedelem (TEÁOR 4771),

– Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem (TEÁOR 4772),

– Óra-, ékszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4777),

– Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme (TEÁOR 4778),

– Használtcikk bolti kiskereskedelme (TEÁOR 4779),

– Videokazetta, lemez kölcsönzése (TEÁOR 7722),

– Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése (TEÁOR 7729),

– Egyéb foglalás (TEÁOR 7990),

– Szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9200 – kivéve a totózó és lottózó,

– Szórakoztatóelektronikai cikk javítása (TEÁOR 9521),

– Lábbeli, egyéb bőráru javítása (TEÁOR 9523),

– Bútor, lakberendezési tárgy javítása (TEÁOR 9524),

– Óra-, ékszerjavítás (TEÁOR 9525),

– Egyéb személyi, háztartási cikk javítása (TEÁOR 9529),

– Fodrászat, szépségápolás (TEÁOR 9602),

– M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR 9609),

– Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem (TEÁOR 477601),

– Oktatási intézményben működő vállalkozások esetén Egyéb vendéglátás (TEÁOR 5629),

– Járművezetés oktatás (TEÁOR 8553),

– M.n.s. egyéb oktatás (TEÁOR 8559),

– Oktatást kiegészítő (TEÁOR 8560).

Az egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme tevékenységet végzőre nem terjednek ki a kedvezmények, ha a tevékenységet végző az optikai és a mezőgazdasági tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja. Ugyanez vonatkozik az egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése tevékenységet végzőre, ha a tevékenységet végző az építési és szerelési munkához kapcsolódó cikkek kölcsönzését tényleges főtevékenységként végzi, illetve az egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése tevékenységet végzőre, ha a tevékenységet végző a kerékpárok javítása tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja.

A most beiktatott tevékenységet folytató kifizetők a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség alóli, a rehabilitációs hozzájárulás-fizetési kötelezettség alóli és a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség alóli kedvezményekre 2021. év március hónap tekintetében jogosultak.

Ezek a rendelkezések 2021. április 1-jével hatályukat vesztik.

Bértámogatás

Szintén a most beiktatott tevékenységet folytató kifizetők 2021. év március hónap tekintetében jogosultak a bértámogatásra. Az adófizetési kedvezményben megjelölt főtevékenységet végző munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére ötven százalékának megfelelő összegű, munkaerőpiaci program szerinti támogatás nyújtható, ha a munkaadó vállalja, hogy a támogatás időtartamának utolsó napját követő hónap végéig felmondással vagy közös megegyezéssel a munkavállaló jogviszonyát nem szünteti meg, és a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti. A munkaadó a támogatás iránti kérelmét a munkaadó székhelye, illetve telephelye szerinti főváros és megyei kormányhivatalhoz nyújtja be, aki nyolc munkanapon belül határozatban dönt.

Mentesülés a kisadózó vállalkozások tételes adójának megfizetése alól

Az a kisadózó vállalkozás, amely a fenti mentesített tevékenységet folytatja, 2021. március hónapra tekintettel mentesül a kisadózó után a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti tételes adó megfizetése alól. Ez alól az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét, és nem csökkenti a 12 milliós (vagy ha nem köteles a naptári év minden hónapjára az adót megfizetni, az adófizetési kötelezettséggel érintett hónapjai és 1 millió forint szorzata) értékhatárt.

E rendelkezést az a mentesített tevékenységet folytató kisadózó vállalkozás alkalmazhatja, amely e tevékenysége tekintetében 2021. február hónapjában már a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény hatálya alá tartozott.

Ingyenes internet

Az alapfokú nevelés-oktatást folytató köznevelési intézménnyel fennálló jogviszonyra tekintettel a helyhez kötött ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás 2021. március hónap tekintetében egyszer 30 napra igénybe vehető. Az ingyenes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényt – lehetőség szerint elektronikus úton – jelezni kell a szolgáltató felé.

Bérletidíj-fizetési mentesség

A bérbeadó a bérleti díj 2021. március hónapra eső részét nem követelheti a bérlőtől az állam vagy a helyi önkormányzat, valamint az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság tulajdonában lévő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján, amely esetében a bérleti szerződés március 6-át megelőzően létrejött, és amelyben a bérlő 2021. március 3. napján az alábbi tevékenységek valamelyikét folytatja

 1. iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem,
 2. audio-, videoberendezés kiskereskedelem,
 3. textil-kiskereskedelem,
 4. villamos háztartási készülék kiskereskedelem,
 5. bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelem,
 6. könyv-kiskereskedelem,
 7. papíráru-kiskereskedelem,
 8. zene-, videofelvétel kiskereskedelem,
 9. sportszer-kiskereskedelem,
 10. játék-kiskereskedelem,
 11. ruházat kiskereskedelem,
 12. lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem,
 13. óra-, ékszer-kiskereskedelem,
 14. egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelem,
 15. használtcikk bolti kiskereskedelem,
 16. videokazetta, lemez kölcsönzése,
 17. egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése,
 18. egyéb foglalás,
 19. szerencsejáték, fogadás tevékenységet, kivéve a totózó és lottózó,
 20. szórakoztatóelektronikai cikk javítása,
 21. lábbeli, egyéb bőráru javítása,
 22. bútor, lakberendezési tárgy javítása,
 23. óra-, ékszerjavítás,
 24. egyéb személyi, háztartási cikk javítása,
 25. fodrászat, szépségápolás,
 26. m.n.s. egyéb személyi szolgáltatás,
 27. virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem,
 28. oktatási intézményben működő vállalkozások esetén egyéb vendéglátás,
 29. járművezetés oktatás,
 30. m.n.s. egyéb oktatás,
 31. oktatást kiegészítő tevékenység.

Ez a lehetőség nem terjed ki

– az egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelem tevékenységet végzőre, ha a tevékenységet végző az optikai és a mezőgazdasági tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja,

– az egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése tevékenységet végzőre, ha a tevékenységet végző az építési és szerelési munkához kapcsolódó cikkek kölcsönzését tényleges főtevékenységként végzi,

– az egyéb személyi, háztartási cikk javítása tevékenységet végzőre, ha a tevékenységet végző a kerékpárok javítása tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja.

A kedvezményre jogosult helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján a március 6-a előtt, márciusra már megfizetett bérleti díjat 2021. március 16-ig a bérbeadó köteles a bérlőnek visszafizetni.

Forrás: ado.hu

Üzenjen nekünk

Close