Author Archives: mp

Dérer Miklós: Kétszáz éves az amerikai külpolitika egyik alapdokumentuma

„Az európai hatalmak háborúiban mi soha semmi módon nem vettünk részt, mert ilyetén módon cselekedni nem fér össze politikánkkal. Mi csupán abban az esetben lépünk közbe és készülünk fel védelmünkre, amennyiben jogainkat megsértik, avagy komolyan fenyegetik, és ezáltal sérelem ér bennünket. Ezen félteke mozgalmaihoz szükségszerűen közvetlenül kapcsolódunk olyan okokból következően, amelyeknek nyilvánvalóknak kell lenniük minden felvilágosodott és pártatlan megfigyelő számára. A szövetkezett hatalmak politikai rendszere alapvetően különbözik ebből a szempontból Amerikáétól…Tovább

Close